Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME (Csm SME)

Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME (Csm SME)

Login to view salary 831 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Mục tiêu / Objective (3)
Thực hiện/hỗ trợ các Chuyên viên KHDN SME theo phân công trong việc: phát triển, quản lý quan hệ với KHDN USME, thực hiện các hoạt động tiếp xúc với khách hang theo quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn của TCB, công tác quản lý rủi ro, thẩm định tín dụng, giám sát sau cấp tín dụng, theo dõi thu hồi nợ, và quản lý chất lượng dịch vụ đối với KHDN USME nhằm giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
1. Am hiểu khách hàng:
 Hỗ trợ công tác thu thập thông tin, những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads), sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… nhằm giúp RM hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu của phân khúc khách hàng USME/tiểu phân khúc trong tâmđược giao.
 Thực hiện công tác thu thập thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm giúp RM am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Các sản phẩm (SP) và chính sách giá SP hỗ trợ chào bán, tư vấn cho khách hàng: sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, sản phẩm phái sinh, các sản phẩm khác dành cho khách hàng USME theo quy định của TCB từng thời kỳ.
 Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB.
3. Bán hàng và dịch vụ:
3.1. Hỗ trợ RM trong việc thiết lập, phát triển quan hệ với KHDN mới và hiện hữu:
 Soạn thảo các nội dung email, thư tiếp thị, thư thông báo… gửi cho khách hàng.
 Hỗ trợ chuẩn bị bộ hồ sơ cho các buổi gặp khách hàng .
 Hỗ trợ thu thập hồ sơ khách hàng, BCTC, phương án kinh doanh của khách hàng
 Lập tờ trình, đề xuất cung cấp SPDV, giá cho khách hàng. Bán thêm, bán chéo các sản phẩm phi tín dụng của BB, hỗ trợ bán chéo các sản phẩm PFS, WB… được phân công hoặc theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
3.2. Phối hợp quản lý danh mục khách hàng.
 Phối hợp quản lý danh mục khách hàng (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...) và thông báo cho RM để kịp thời hành động.
3.3. Chăm sóc khách hàng
 Thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) của vị trí trong quy trình nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
 Đầu mối tổng hợp phản ảnh của khách hàng trong danh mục và đốc thúc, theo dõi quá trình xử lý, phản ảnh cho RM để kịp thời giải quyết vướng mắc.
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
 Chịu trách nhiệm thẩm định tín dụng, phối hợp với RM thẩm định thực tế khách hàng, tuân thủ theo các quy định về cấp tín dụng của TCB.
 Lập báo cáo thẩm định tín dụng, thống nhất với RM đưa ra ý kiến đề xuất cấp tín dụng, và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 Soạn hồ sơ và hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm.
 Thực hiện giám sát sau cấp tín dụng theo quy định; theo dõi và thông báo cho RM về tình hình nhập xuất TSBĐ, kiểm kê kho định kỳ, mua bảo hiểm cho TSBĐ...
 Hỗ trợ RM nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm, quản lý quá trình thu hồi nợ đối với KH, xử lý nợ xấu phát sinh và thực hiện theo hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
5. Vận hành:
 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan.
 Hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình vận hành (bao gồm mẫu biểu) của sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp USME.
 Sử dụng thành thạo các công cụ, chương trình hỗ trợ trong công tác vận hành (T24, CRIB, ECM, BPM, BCDE…)
 Thực hiện thủ tục nhập/ xuất TSBĐ, cấp lưu hành xe, cho mượn giấy tờ,... theo quy định.
 Quản lý hồ sơ (hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay, hồ sơ TSBĐ...) và thông tin khách hàng trên hệ thống, đảm bảo tính tuân thủ và đầy đủ.

6. Tổ chức & nhân sự
 Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.

7. Quản lý hiệu quả
 Hỗ trợ RM quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định của TCB.
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao.

8. Các công việc khác:
 Theo phân công của Giám đốc SME.

Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)

 Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc SME
 Cấp dưới báo cáo trực tiếp: không
 Quan hệ nội bộ: Khối BB, Khối Risk, Khối Ops&IT,…
 Quan hệ bên ngoài: khách hàng, tổ chức kinh tế, hiệp hội ngành…
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Stt Năng lực chuyên môn Cấp độ Trọng số
A Yêu cầu tối thiểu 20%
1 Bằng cấp: Trình độ đai học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh. Đạt 5%
2 Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN. Đạt 10%
3 Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương. Đạt 5%
B Nhà tư vấn tài chính (trong tiểu phân khúc được giao): 20%
1 Am hiểu khách hàng: 2 10%
1.1 Am hiểu phân khúc và tiểu phân khúc
1.2 Nhạy bén kinh doanh
1.3 Nhạy bén về mặt tài chính
2 Trải nghiệm khách hàng 1 5%
2.1 Xây dựng mối quan hệ lâu dài và tạo dựng sự hài lòng với khách hàng
2.2 Khả năng tạo ảnh hưởng và thương thuyết
2.3 Giao tiếp hiệu quả
3 Tầm nhìn rộng mở 3 5%
3.1 Kiến thức về sản phẩm
C Tập trung vào Quản trị rủi ro 35%

1 Chú trọng QTRR và Tuân thủ: 2 15%
1.1 Thẩm định tín dụng
1.2 Quản lý tín dụng
1.3 Quản trị rủi ro hoạt động
1.4 Luật pháp, qui định và chính sách ngân hàng
1.5 Tuân thủ
2 Chú trọng vận hành 2 20%
2.1 Nhận thức về quy trình vận hành
D Tập trung vào con người 10%
1 Định hướng phát triển con 2 10%
1.1 Thích ứng nhanh với thay đổi
1.2 Phát triển bản thân và những người xung quanh
E Nỗ lực đạt kết quả 15%
1 Hướng tới kết quả 2 10%
1.1 Nỗ lực đạt kết quả
2 Là một TCB 2 5%
2.1 Thấm nhuần văn hóa tổ chức
TỔNG CỘNG 100%
Ghi chú: Tham khảo chi tiết năng lực chuyên môn (mục B-E) theo từng cấp độ đối với các vị trí bán hàng/ hỗ trợ bán hàng mảng BB trong Văn bản quy định của TCB.

Đánh giá hiệu quả công việc/ (KPIs) (7)
1 TOI của danh mục khách hàng doanh nghiệp USME hỗ trợ quản lý
2 Các chỉ tiêu khác theo quy định của TCB từng thời kỳ: EL, NPL, FTR, TAT, lỗi vi phạm…

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.