Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu

Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu

$1000 - $1200 182 lượt xem - Hết hạn trong 27 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

- Bảo hiểm sức khỏe tư nhân; ưu đãi 50% phí khám và viện phí cho nhân viên và tứ thân phụ mẫu
- Du lịch team building
- Xe đưa đón nhân viên

Mô Tả Công Việc

- Quản trị tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty bao gồm hệ thống quản trị bệnh viện, kế toán tài chính, phòng mua hàng
Manage all company database systems including system of hospital management, financial & accounting, purchasing.

- Tham gia các dự án phát triển phần mềm hỗ trợ phân tích và đánh giá cho các phòng ban
Participate in software development projects that support analysis and evaluation for departments

- Xây dựng và triển khai việc thu thập các yêu cầu, xây dựng các hệ thống báo cáo và kho cơ sở dữ liệu từ các phòng ban
Develop and implement the collection of requirements, develop reporting systems and database storage from departments

- Hỗ trợ trưởng phòng công việc quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu của quản trị bệnh viện, tài chính kế toán và mua hàng
Assist the manager to manage the database system of hospital management, financial - accounting, and purchasing.

- Chịu trách nhiệm phát triển và khai thác các báo cáo hỗ trợ cho các bộ phận, phòng/ khoa và cấp lãnh đạo. Đảm bảo tính chính xác và gửi đúng thời hanjcho hệ thống báo cáo do nhà cung cấp phát triển
Responsible for developing and deploying support reports for departments, departments and leaders. Ensure accuracy and timely delivery of the reporting system developed by the vendor

- Tuân theo các đường đường lối chiến lược của công ty để xây dựng các hệ thống báo cáo và kho dữ liệu từ các phòng khoa khác. Xúc tiến việc làm việc với các bộ phận, khoa phòng và cấp lãnh đạo để xây dựng các kho cơ sở dữ liệu và báo cáo mang tính chiến lược phục vụ cho các bộ phận
Follow the company's strategic pathways to develop reporting systems and data warehouses from other departments. Promote work with department, department, and leadership to build strategic database and reporting facilities for the department.

- Tham gia vào các công việc phân tích và đánh giá các yêu cầu về phát triển phần mềm do trưởng phòng chỉ đạo
Engage in the analysis and evaluation of software development requirements directed by the head of the department

- Thực hiện công việc hỗ trợ và phần mềm eHOS và huấn luyện cho người dùng/ Carry out support and eHOS software and training for users

- Thực thi và tuân theo các chính sách , các quy chế bắt buộc trong hoạt động IT. Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng IT
Implement and enforce IT policies and regulations. Report directly to IT Manager
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Thông Tin trở lên
Bachelor of IT or higher;

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện
At least 3 years experienced in practice and/or in-house. Preferably experienced Hospital

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Good command of English

- Khả năng làm việc dưới áp lực
Ability to work under pressure

Địa Điểm Làm Việc

3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

City International Hospital (CIH) is a state-of-the-art general hospital built to accommodate up to 320 beds. Parkway Health, Asia’s leading private healthcare provider has been entrusted to manage CIH, making it the first international standard hospital in Vietnam to be associated with the Parkway Health brand name. Strategically located in Binh Tan District, CIH aims to set new benchmarks in quality private healthcare by “Putting Patients First” and providing comprehensive medical services to both Vietnamese and expatriates using the latest advance in medical technology and procedures.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No.3, 17A St., Binh Tri Dong B Ward Binh Tan Dist., HCMC Vietnam
100-499 nhân viên
Ms Hồng
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)