Civic Teacher

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 9 ngày
238 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Type: Part – time

Salary: Negotiate

1. Responsibilities:

 Instruction and Training: Develop and implement effective education programs and training sessions for students.

 Curriculum Development: Design and adapt education curricula based on the needs and requirements of students, school and DOET

 Skill Enhancement: Assess student’s abilities and progress, providing constructive feedback and guidance to improve their performance. Develop personalized training plans to help students achieve their goals.

 Student Engagement: Foster a positive and inclusive learning environment that encourages students to participate actively and enjoy education.

 Collaboration: Collaborate with other department education teachers and school staff to coordinate events, tournaments, and programs related. Share best practices and innovative teaching methods to enhance the overall quality of education.

 Professional Development: Stay updated with the latest trends and developments in education training. Attend workshops, seminars, and conferences to enhance teaching skills and knowledge.

 Participate in other events and activities according to the school's plan or subject projects that require the coordination of teachers throughout the school.Yêu cầu công việc

2. Requirements:

 Bachelor's degree in Civic Pedagogy

 Bachelor's degree in a related field (have a certificate of pedagogical training)

 Have 2-3 years of teaching experience in a similar position

 Be able to teach to the new high school curriculum requirements.

 Excellent communication and interpersonal skillsCác phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

12th Bonus Salary

Chăm sóc sức khoẻ

Social insurance and other insurance in accordance with Vietnamese Labour Code

Hoạt động nhóm

Friendly and professional working environment
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Giáo Dục > Giảng Dạy/Đào Tạo

Pedagogy Training, Teaching, Communication, Educational Programming, Student Engagement

Giáo dục/Đào Tạo

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Từ khoá:
Công Ty TNHH Envision Education
Công Ty TNHH Envision Education
Công Ty TNHH Envision Education

6-6A-8 Đường 44, P.Thảo Điền, Quận 2

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Nguyen Thi Hoai Thuong - HR

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết