Claim Staff

Đăng nhập để xem mức lương 752 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Insurance
Professisonal working environment

Mô Tả Công Việc

Handle cargo claim.
Site inspection for cargo at site, if any request
Co-work with other department when process claim: MKT, Re-Insurance, Finance, Underwriting.
Report preparation for claim Dept.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Education Level: University
• Gender: Male/ Female
• University of: Finance/ Accountancy/ insurance/ Import & Export, Transport Economy
• Marital Status: Single

• Moral vocations
- Good attitude
- Good communication
- Good loyalty
- Good self-study

• Working Abilities: Teamwork skill

• Others Competencies
- Working carefully and responsibility.
- Reporting skill.
- Teamwork.
- Making decision skill.
- General vision.
- Experience in cargo, logistic, insurance is advance.

• Language Skills: English
• Computer Skills: Word, Powerpoint, Excel, Internet
• Physical fitness for working
• Health: Physical fitness for working

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Samsung Vina Insurance (SVI) is a joint venture between Samsung Fire & Marine Insurance (SFM), one of the top global Non-life Insurance companies in the world and Vietnam National Reinsurance Corporation (VINARE), the first re-insurer in Vietnam. We continue to strengthen our competitiveness to become one of domestic leaders in Non-life Insurance Industry. We are pleased to welcome highly talented individuals to joint our dynamic, fast growing and friendly working environment.

Xem toàn bộ thông tin công ty
19th Floor, Keangnam Landmark Tower, Pham Hung St., Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam.
25-99 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam