Claim Staff

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 730 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Insurance
Professisonal working environment

Mô Tả Công Việc

• Site inspection for cargo at site.
• Co-work with Coinsurer for automobile claim payment.
• Co-work with Survey Company to follow up the property claims in Ha Noi brach.
• Co-work with other department when process claim: MKT, Re-Insurance, Finance, Underwriting.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Education Level: University
• Gender: Male/ Female
• Working Experience: Under 1 year/ From 1 to 2 years
• University of: Finance/ Accountancy/ insurance/ Import & Export, Transport Economy
• Marital Status: Single

• Moral vocations
- Good attitude
- Good communication
- Good loyalty
- Good self-study

• Working Abilities: Teamwork skill

• Others Competencies
- Working carefully and responsibility.
- Reporting skill.
- Teamwork.
- Making decision skill.
- General vision.
- Experience in cargo, logistic, insurance is advance.

• Language Skills: English
• Computer Skills: Word, Powerpoint, Excel, Internet
• Physical fitness for working
• Health: Physical fitness for working

Địa Điểm Làm Việc

19th Floor, Keangnam Landmark Tower, Pham Hung St., Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

Samsung Vina Insurance (SVI) is a joint venture between Samsung Fire & Marine Insurance (SFM), one of the top global Non-life Insurance companies in the world and Vietnam National Reinsurance Corporation (VINARE), the first re-insurer in Vietnam. We continue to strengthen our competitiveness to become one of domestic leaders in Non-life Insurance Industry. We are pleased to welcome highly talented individuals to joint our dynamic, fast growing and friendly working environment.

Xem toàn bộ thông tin công ty
19th Floor, Keangnam Landmark Tower, Pham Hung St., Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam.
25-99 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.