Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating - Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tiên Tại Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating - Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tiên Tại Việt Nam

1 follower

About Us
Opening Jobs
Video
Benefits

About Us

  • Address

    78-80 Lê văn thiêm, khu phố Phú Mỹ Hưng, P.Tân phong, Q7
  • Categories

    Auditing, Finance/Investment, Planning/Projects

Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (Saigon Ratings) là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency-CRA) đầu tiên ở Việt Nam. Saigon Ratings có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tài năng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh doanh và hợp tác đối tác trong nước và quốc tế. Chúng tôi trân trọng mời gọi, chào đón và tuyển dụng bổ sung nhân sự cho các Phòng (Ban) chức năng như sau: - Phát triển kinh doanh và Truyền thông; - Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp; - Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức tài chính; - Xếp hạng tín nhiệm các Công cụ nợ; - Xếp hạng Tài chính Dự án; - Thực hiện các báo cáo về Kinh tế ngành, báo cáo tài chính doanh nghiệp và các báo cáo chuyên môn chuyên sâu (đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm và đánh giá tín nhiệm đối tác).

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating - Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tiên Tại Việt Nam