Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Dịch Vụ MobiFone Khu Vực 2 - CN Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone

Công Ty Dịch Vụ MobiFone Khu Vực 2 - CN Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone

1 follower

About Us
Opening Jobs
Video
Benefits

About Us

  • Address

    MM 18 Trường Sơn, P.14, Q.10, Tp. HCM
  • Size

    500-999 staffs

  • Contact

    Phòng nhân sự

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 THUỘC TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (MOBIFONE) là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ Thông tin - Truyền Hình - Phân Phối và Bán lẻ - Đa phương tiện, nay cần tuyển dụng các vị trí làm việc tại khu vực TPHCM như sau:

Công Ty Dịch Vụ MobiFone Khu Vực 2 - CN Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone