Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

1 follower

About Us
Opening Jobs

About Us

  • Address

    Lầu 4 số 13-13bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TPHCM
  • Size

    100-499 staffs

  • Categories

    Finance/Investment

- Chi trả kiều hối

Công Ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

Video

There is no video for the moment.

There is no video for the moment.

Benefits

Lương thưởng cạnh tranh
Theo quy định luật lao động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp