Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Phil Inter PHARMA

Công Ty TNHH Phil Inter PHARMA

16 followers

About Us
Opening Jobs

About Us

  • Address

    20, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương
  • Industry

    Retail/Wholesale Trading

  • Contact

    Nguyen Minh Dat

Website: www.philinterpharma.com

Công Ty TNHH Phil Inter PHARMA

Video

There is no video for the moment.

There is no video for the moment.

Benefits

Theo chính sách của công ty