Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Việt Nam Diamond & Zebra Electric (Tabuchi Cũ)

Công Ty TNHH Việt Nam Diamond & Zebra Electric (Tabuchi Cũ)

14 followers

About Us
Opening Jobs

About Us

  • Address

    Lô I3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Industry

    Manufacturing

  • Contact

    Phòng Nhân sư

Công ty TNHH Việt Nam Diamond & Zebra Electric (Tabuchi cũ) là 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất các linh kiện điện, điện tử, công ty Tabuchi Electric đã bắt đầu hoạt động tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh từ tháng 4 năm 2008 với qui mô của công ty hiện nay đang là 1.800 nhân viên. Kế hoạch để đạt 2.500 nhân viên vào tháng 12 năm 2014. Chúng tôi đang cần tuyển các ứng viên có năng lực cao, kinh nghiệm thực tiễn vào làm việc.

Công Ty TNHH Việt Nam Diamond & Zebra Electric (Tabuchi Cũ)

Video

There is no video for the moment.

There is no video for the moment.

Benefits

Theo quy định của công ty