Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Corteva Vietnam

Corteva Vietnam

3 followers

About Us
Opening Jobs

About Us

  • Address

    12 Floor, Sofitel Plaza, 17 Le Duan, District 1, HCMC
  • Size

    25-99 staffs

  • Contact

    Nguyen Kim Phuong

Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp, Corteva không ngừng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đem đến những phát minh sáng tạo giải pháp tổng hợp từ hạt giống, thuốc BVTV đến nông nghiệp kĩ thuật số. Với mạng lưới trên toàn cầu, Corteva trở thành đối tác kinh doanh của nhiều công ty/tập đoàn cùng hợp tác chiến lược vì một nền Nông nghiệp bền vững và trách nhiệm xã hội lớn lao.

Corteva Vietnam

Video

Benefits

Social , Health & Unemployment Insurance as Labor Law (full salary)
Medical Insurance of Generali/Accident Insurance
Good working environment, opportunity to development career path, good training provided