Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
TH School

TH School

3 followers

About Us
Opening Jobs
Video
Benefits

About Us

 • Address

  04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Size

  100-499 staffs

 • Categories

  Education/Training

 • Contact

  Ms. Bao Ha

Trường TH School là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới tọa lạc trên mảnh đất gần 20,000 m2 giữa trung tâm Hà Nội với hệ thống chương trình giảng dạy chuẩn nguyên bản quốc tế - đã thành công trên 1800 trường với gần 100 quốc gia trên thế giới. TH School xác định lộ trình giáo dục bắt đầu từ Mầm non đến hết PTTH, sử dụng các giáo trình quốc tế như IPC, IMYC, IGCSE và AS/A level (dự bị đại học), học sinh được học thêm chương trình Việt Nam học ( Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và Tiếng Việt được thu gọn một cách khoa học nhất. / TH School is a brand new education model that is located in 20,000 m2 land in the centre of Hanoi. TH School provides an International education system that is successful in over 1800 schools in 100 nations around the world. TH School offers education from KinderGarten to High School and follows international curricula such as IPC, IMYC, IGCSE and AS / A Level (Undergraduate Pathway). Moreover, students have opportunity to learn the Vietnamese program (History, Geography, Civic Education) and Vietnamese using the most modern methods.

TH School