Open jobs at Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Find us on

We Have 3 Jobs For You

Check topIt display quick Apply
Check topIt display quick Apply

Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro

  • Experienced (non-manager)
  • Ha Noi
  • 27/12/2023

Our Office

  • ADDRESS

    Tầng 4 - ga hàng hóa ALS, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội


Our Story

Ngày truyền thống ALS 2021

Ngày Sinh nhật thường niên của Công ty

Hoạt động thường niên

Hoạt động Hội thao 2022 - Hoạt động thường niên từng năm

Sứ mệnh

Hàng hoá là bạn, Khách hàng là người thân và Công ty là nhà

Giá trị cốt lõi

Hiệu quả - Cam Kết - Đổi mới

.Our People

Trương Vĩnh Hùng

Tổng Giám đốcNguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Hằng

Phó Tổng Giám đốc


Our Benefits

tối thiểu 2 tháng thưởng cuối năm

Gói khám sức khỏe riêng biệt budget 100tr/1 năm

Được cấp laptop cá nhân

Teambuilding được tổ chức đều mỗi quý 1 lần

Đào tạo

Mỗi NS có 1 quỹ đào tạo riêng theo năm, CBNV được công ty cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.

Công ty có xe đưa đón CBNV di chuyển đi làm