Open jobs at Tập Đoàn Apec (Apec GROUP)

Tập Đoàn Apec (Apec GROUP)

Find us on

We Have 24 Jobs For You

[HOT JOB – All Level] Chuyên Viên Kiểm Thử (Tester)

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 27/10/2021

Trưởng Nhóm MEP (Mức Lương Lên Đến 1600$)

 • Manager
 • Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận
 • 27/10/2021

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế MEP [Upto 1500$]

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 27/10/2021

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng [Upto 1500$]

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 26/10/2021

Investment Director [Unlimited Salary]

 • Director and above
 • Hà Nội
 • 21/10/2021

[HOT] Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Upto 2000$)

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang
 • 21/10/2021

[HOT] Kiến Trúc Sư Hoàn Thiện (Mức Lương Lên Đến 1500$)

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội, Bình Thuận, Hòa Bình
 • 19/10/2021

Chuyên Viên Thủ Tục Khách Hàng BĐS

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 18/10/2021

Innovative Marketer [Unlimited Salary]

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • 18/10/2021

Passport to CMO - Thế Hệ CMO Tương Lai [Under 30]

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • 18/10/2021

Trợ Lý Cao Cấp Ban Điều Hành [Under 30]

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 08/10/2021

[Gấp] Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà [Upto 1300$]

 • Manager
 • Hà Nội, Phú Yên
 • 07/10/2021

Chuyên Viên Mua Hàng (Lương Upto 1000$)

 • Experienced (non-manager)
 • Hà Nội
 • 06/10/2021

Our Office

 • ADDRESS

  Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội