Open jobs at Hung Thinh Incons

Hung Thinh Incons

We Have 16 Jobs For You

Chỉ Huy Phó Công Trình

 • Manager
 • Ba Ria - Vung Tau,Dong Nai
 • 14/06/2022

Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Lao Động

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 04/07/2022

Trưởng Nhóm/ Chuyên Viên Đấu Thầu Xây Dựng

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 20/06/2022

Phó Phòng Mô Hình Dự Án

 • Manager
 • Ho Chi Minh
 • 10/06/2022

Trưởng Bộ Phận Kết Cấu (Mô Hình)

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 10/06/2022

Kỹ Sư QS MEP Văn Phòng

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 10/06/2022

Kỹ Sư QS Công Trình

 • Experienced (non-manager)
 • Other
 • 10/06/2022

Thư Ký Công Trình

 • Experienced (non-manager)
 • Ba Ria - Vung Tau,Dong Nai
 • 18/06/2022

Phó Phòng Thanh Toán (Xây Dựng)

 • Manager
 • Ho Chi Minh
 • 10/06/2022

Trưởng Bộ Phận Kiến Trúc

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 10/06/2022

Kỹ Sư Shopdrawing MEP Công Trình

 • Experienced (non-manager)
 • Ha Noi
 • 22/06/2022

Chỉ Huy Trưởng

 • Manager
 • Ha Noi
 • 09/06/2022

Giám Đốc Kỹ Thuật Xây Dựng

 • Director and above
 • Ho Chi Minh
 • 08/06/2022

Kỹ Sư QS Văn Phòng

 • Experienced (non-manager)
 • Ho Chi Minh
 • 29/06/2022

Trưởng Phòng Bảo Trì

 • Manager
 • Ho Chi Minh
 • 21/06/2022

Our Office

 • ADDRESS

  null