Compliance Risk Specialist

$1000 - $1500
Urgent

Hết hạn trong 1 ngày
342 lượt xem
Khác

Mô tả công việc

1. Identifying potential risk to existing and new Risk products

2. Conducting risk analysis which may include Product risk reviews, measurement, and assessment to

existing and new launch products.

3. Collaborating, strategizing, and implementing risk preventive plan with related business and

Compliance teams

4. Monitoring, controlling, and optimizing Product risk preventive plan with appropriate methodologies

5. Making and presenting incident, finding, and preventive plan performance reports to stakeholders

6. Answer all Product risks-related with polite manner and address queries promptly

7. Maintain Product knowledge to new products or services that may prone to fraud

Yêu cầu công việc

1. Strong analytical and problem-solving skills

2. Excellent Product knowledge

3. Excellent organizational skills and attention to detail

4. Fair criminology mindset

5. Fair behavioristic observation

6. Fluent in speaking and writing English

7. Able to relocate to Sihanoukville, Cambodia

Các phúc lợi dành cho bạn

Cơ hội du lịch

Bonus, Healt Insurance, , Paid Leave, housing, Team Bonding etc.
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

18/04/2024

Nhân viên

Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro

Analytical Thinking, Problem Solving, Organization, Attention To Detail

Tài Chính

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Từ khoá:
Fountain Head Co Ltd.,
Fountain Head Co Ltd.,
Fountain Head Co Ltd.,

Village 3, District 3, Sihanoukville, Sihanouk Province, Cambodia

(Xem bản đồ)
Mina

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết