Construction Engineer (Kỹ Sư Xây Dựng)

Đăng nhập để xem mức lương 2613 lượt xem - Hết hạn trong 15 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: deal
Insurances in accordance with the Labour code
13th month salary, bonus

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION
- Connect with main contractor, owner. Checking and support sub-cons.
- Update site log of work performed during the day
- Monitoring the quality and volume of materials and equipment in construction sites.
- Job report for the boss
- Progress of work.
- Quality of work done.
- The situation of using materials and equipment on construction sites.
- Compliance of leaders, subcontractors and organic workers.
- Performing tasks under the direction of the boss.
- Job details will be discussed in detail during the interview process.

- Kết nối với nhà thầu chính, chủ đầu tư. Kiểm tra và hỗ trợ.
- Cập nhật nhật ký công trường những công việc thực hiện trong ngày
- Giám sát chất lượng và khối lượng vật tư, thiết bị vào công trường.
- Báo cáo công việc cho sếp
- Tiến độ thực hiện công việc.
- Chất lượng công việc đã thực hiện.
- Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trường.
- Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân cơ hữu.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của sếp.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

JOB REQUIREMENT
- Experience: Fresher or 2-3 year experienced.
- Communicate and make English documents
- Graduated in construction or economics construction or industry related construction.
- Use AutoCAD.
- Accept to work as a construction site in Ho Chi Minh City, Ha Noi, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria Vung Tau and Southwest.
OTHER REQUIREMENTS:
- Good health, fast, hardworking, enthusiastic at work.
- Strictly abide by labor discipline when working at the project.
- Accept working conditions at the construction site.
- Quantity: 03 people
- Gender: Male

BENEFITS:
- Accident insurance
- Salary : deal
- Insurances in accordance with the Labour code;
- 13th month salary, bonus
- Working Hours: Monday to Saturday, 8.00AM~5.00PM
- Probation period: 2 months .

* Yêu cầu chuyên môn:
- Mới ra trường hoặc có 2-3 năm kinh nghiệm.
- Có thể giao tiếp và làm hồ sơ Tiếng Anh
- tốt nghiệp ngành xây dựng hoặc kinh tế xây dựng hoặc ngành nghề liên quan đến xây dựng.
- Dùng được AutoCAD.
- Chấp nhận làm công trường ở HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng tàu, Tây Nam Bộ.
Yêu cầu khác:
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.
- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động khi làm việc tại công trình.
- Chấp nhận điều kiện làm việc tại công trường.

• Số lượng cần tuyển: 03
• Giới tính : Nam
• Lương thỏa thuận

PHÚC LỢI CHUNG:
• Lương tháng 13, thưởng cuối năm.
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh
Hà Nội, Vietnam

K R V Co.Ltd is a subsidiary of KAJIMA ROAD COMPANY, one of biggest construction company in Japan.

FYR: http://www.kajimaroad.co.jp/

Xem toàn bộ thông tin công ty
6th Fl, 60 Nguyen Van Thu st, Dakao Ward, D1, HCMC
10-24 nhân viên
Phòng Nhân Sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.