Consultant Cum Sales Executive (顾问兼讲师行政)

Consultant Cum Sales Executive (顾问兼讲师行政)

$700 - $1000 262 lượt xem - Hết hạn trong 23 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng và Tăng lương (Dựa trên đánh giá hiệu quả công việc).
Tham gia BHXH
Nghỉ phép hàng năm và nghỉ lễ

Mô Tả Công Việc

• Giao tiếp với khách hàng để hiểu nhu cầu của KH và giải thích các kế hoạch tiếp thị của công ty
• Communicating with clients to understand their needs and explain company marketing plan
• 与客户沟通以了解他们的需求并解释公司营销计划

• Thúc đẩy doanh số thông qua chiến thuật tiếp thị dài hạn và các khóa học của công ty để đạt được mục tiêu doanh thu.
• To drive the sales for wholesale via tactical and long-term marketing and course academy in order to meet the revenue targets.
• 通过战术和长期营销以及课程学院推动批发销售,以实现销售目标。

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng trong việc đáp ứng mục tiêu bán hàng
• Building relationships with clients based on trust and respect in meeting sales target
• 在信任和尊重的基础上与客户建立关系以实现销售目标

• Theo dõi phản hồi của người dùng, mức độ hài lòng của khách hàng,thông qua bảng đo lường đo lường hiệu suất làm việc so với các mục tiêu và trải nghiệm khách hàng.
• To keep track of user feedback, customer satisfaction, dashboards and metrics to measure performance against targets and
customer experience and execute improvements where necessary.
• 跟踪用户反馈、客户满意度、仪表板和指标,以根据目标和客户体验衡量绩效,并在必要时执行改进。

• Làm việc đa chức năng với các bộ phận Marketing và CNTT để thực hiện thành công các đề xuất tiếp cận thị trường.
• To work cross-functionally with teams from Marketing and IT for the successful execution of go-to-market propositions.
• 与来自营销和 IT 的团队跨职能合作,以成功执行进入市场的建议。

• Đạt được mục tiêu bán hàng của tất cả các sản phẩm được giao
• To achieve sales target of all assigned products
• 完成所有指定产品的销售目标

• Cung cấp dịch vụ sau bán hàng tốt
• To provide good after sales service
• 提供良好的售后服务
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc
Job Requirements
工作要求

• Tốt nghiệp Cử nhân hoặc trình độ học vấn / kinh nghiệm tương đương, Bằng cấp cao được ưu tiên;
• Bachelor's Degree or equivalent education/experience, advanced degree is preferred;
• 本科学历或同等学历/经验,高级学历优先

• Có kinh nghiệm làm việc bán hàng sẽ được ưu tiên
• Having sales working experience will be preferred
• 有销售工作经验者优先

• Chú ý tỷ mỉ đến các chi tiết và khả năng làm việc độc lập;
• Strong attention to details and ability to work independently;
• 非常注重细节和独立工作的能力

• Có kỹ năng giao tiếp tốt;
• Possesses good interpersonal skills;
• 拥有良好的人际交往能力

• Có khả năng nói và đọc tiếng Trung hoặc tiếng Anh lưu loát
• Ability to speak and read in Mandarin or English fluently
• 流利的中英文说读能力

• Chăm chỉ, có thái độ tích cực và có khả năng làm việc độc lập
• Hardworking, positive attitude, and able to work independently
• 吃苦耐劳,态度积极,能独立工作

• Niềm đam mê bán hàng mạnh mẽ
• Strong passion for sales
• 强烈的销售热情

• Động lực để kiếm tiền
• Motivation to earn money
• 赚钱的动机

Lợi ích
Benefits
工作福利

• Thưởng và Tăng lương (Dựa trên đánh giá hiệu quả công việc).
• Bonus and salary Increment (Based on performance appraisal).
• 奖金和加薪(基于绩效评估)。

• Lương cơ bản
• Basic Salary
• 基础工资

• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và linh hoạt.
• Fun, dynamic and flexible working environment.
• 有趣、充满活力和灵活的工作环境。

• Hỗ trợ cơm trưa
• Mid-shift meal
• 中班餐

• Tham gia BHXH
• Medical Benefits
• 医疗福利

• Nghỉ phép hàng năm và nghỉ lễ.
• Annual Leave and Public Holiday observe.
• 年假和公众假期。

• Được cung cấp đào tạo
• Training provided
• 提供培训

• Các khoản khấu trừ theo quy định pháp luật
• Statutory deductions
• 法定扣除额

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 10 Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Our Mission

Constantly develop the training model to ensure our clients are well informed and educated

Our Vision

To ensure clients are well-developed in response to our delivery of excellence and continue to improve in financial knowledge and business opportunities.

-----------------------------

Nhiệm vụ của chúng tôi

Không ngừng phát triển mô hình đào tạo để đảm bảo khách hàng của chúng tôi được cung cấp thông tin và giáo dục đầy đủ.

Tầm nhìn của chúng tôi

Đảm bảo khách hàng được phát triển tốt để đáp ứng với việc chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc và tiếp tục cải thiện kiến ​​thức tài chính và cơ hội kinh doanh.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 10 Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
25-99 nhân viên
HR
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)