Content SEO Senior

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 325 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Thưởng theo doanh số
Bảo hiểm y tế
Laptop

Job Description

Take https://leep.app/ to become number 1 Fitness and Wellness Website in Vietnam by improve & optimize website daily performance to meet business’s requirement.

a. Key Responsibilities:
- Optimize the content on the website https://leep.app/ according to SEO standards.
- Create articles follow Team lead request.

b. Main Activities:
- Implementation of SEO Top 5 Google projects according to the company's plan.
- Conducting a link building campaign.
- Optimize the old articles: Tags, Title, H1, H2, Meta description, Internal link, External link, Alt-text Image, Video, Reference source, etc.
- Track and report.
- Create articles.

c. KPIs:
- Create 10 – 15 articles/month.
- Depend on optimized campaign of SEO specialist, we will have KPIs later.

d. Interdepartmental communication:
- What are the primary people contacts in this job? Content Manager and coworker, SEO specialist.
- What purpose? Drive in-target.
- How Often? Daily.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Qualifications:
- Experienced in optimizing SEO articles.
- Ability to create good articles.
- Know how to use SEO tools like Ahrefs.
- Good at English skill that can be translated from foreign sources.
- Eager to learn, withstand the pressure of work, work independently or in groups.
- Not afraid of difficulty, ready to support writing articles when required.
- Responsible for the work.

2. Required experience & education:
- Experience in SEO for over 6 months.
- SEO keywords with relative difficulty to the Top.
- Ability to edit, create articles.
- Graduated university with relevant major.

Job Locations

33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7

LEEP là một cuộc cách mạng công nghệ mới về nền tảng sinh thái nâng cao cuộc sống mà cho phép các HLV cá nhân, người hướng dẫn và người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình trở thành những người doanh nhân vĩ mô; tự xây dựng việc kinh doanh một cách thành công nhờ sử dụng nền tảng công nghệ của ứng dụng LEEP. Nền tảng cách mạng công nghệ của LEEP cung cấp những chuyên gia trong lĩnh vực thể hình cùng toàn bộ những giải pháp xây dựng và quản lý kinh doanh. LEEP đã tạo ra một thuật toán độc quyền để kết nối khách hàng với những HLV và những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực thể hình phù hợp với tính cách và nhu cầu của khách hàng; để cải tiến trải nghiệm và kết quả của cả HLV và khách hàng.

Read full company information
33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
25-99 staffs
Phòng Nhân Sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.