Country Sales Manager

Thương lượng

Hết hạn trong 12 ngày
757 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1. Develop feasible marketing plans according to regional market development goals, identify, evaluate and establish long-term cooperative customer relationships, and achieve established sales goals;2. According to the regional sales management objectives, conducted industry market information, competitive brand information and customer demand information, understood the market demand, carried out market analysis and forecast, and provided effective data support for the formulation of sales strategies and the avoidance of sales risks;3. Plan and implement effective sales strategies according to market demand to achieve and exceed established sales targets and improve customer satisfaction;4. According to the sales management objectives of the marketing center, formulate performance appraisal plans to ensure the effective incentives for sales managers, sales executives and sales personnel, and achieve the tracking and management of the office's sales targets;5. According to the collection and analysis of brand customer information, establish and improve customer information database, and provide reference data and information for the development of new customers;6. Carried out team building according to sales targets, provided training and guidance for key sales indicators and schedule of team members, cultivated and explored talents, ensured continuous improvement of performance, and ensured that the team successfully achieved the company's business objectives;7. Timely recovery of sales proceeds according to the company's loan recovery management regulations to maintain the company's stable capital liquidity to reduce financial risks.

Yêu cầu công việc

1. Education: Bachelor degree or above;2. Marketing: Marketing, International economy and trade3 Professional Skills:a. With customer resources in the electronics industry, with the ability to master and update the industry dynamics;b. Have strong marketing logical thinking ability, and can analyze and solve problems.c. Have successful cases of independent development of customers, and have served large clothing brands.d. Excellent team leadership and management skills.e. Adapt to travel work and social interaction.4. Have the ability to collect, organize and analyze market data, and master the writing skills of marketing planning schemes.5. Be active and sociable. Familiar with the industry environment, with electronic industry customer resources, government relations resources is a plus.

Các phúc lợi dành cho bạn

Nghỉ phép có lương

Annual Leave

Đào tạo

Business trip to Shenzhen for training

Máy tính xách tay

New laptop for new employee
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

25/04/2024

Nhân viên

Kinh Doanh > Bán Hàng/Phát Triển Kinh Doanh

Leadership, Communication, Business Development, B2B Sales

Điện/Điện tử

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Http://www.smart-Core.com.hk/
Http://www.smart-Core.com.hk/
Http://www.smart-Core.com.hk/

15/F., Tower B, Regent Centre, 70 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N. T,Hong Kong

(Xem bản đồ)
500-999 nhân viên
Lena Tong

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết