Country Trade Head / Trưởng Phòng Phụ Trách Sản Phẩm Thị Trường Thanh Toán Quốc Tế - Khối Phát Triển Sản Phẩm Kinh Doanh Luồng Tiền và Thanh Toán Quốc Tế

Country Trade Head / Trưởng Phòng Phụ Trách Sản Phẩm Thị Trường Thanh Toán Quốc Tế - Khối Phát Triển Sản Phẩm Kinh Doanh Luồng Tiền và Thanh Toán Quốc Tế

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 268 lượt xem - Hết hạn trong 14 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Fixed 13th salary
Healthcare Insurance
Performance Bonuses

Mô Tả Công Việc

Country Trade Head is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic commercial awareness. There are typically multiple people within the business that provide the same level of subject matter expertise. Developed communication and diplomacy skills are required in order to guide, influence and convince others, in particular colleagues in other areas and occasional external customers. Significant impact on the area through complex deliverables. Provides advice and counsel related to the technology or operations of the business. Work impacts an entire area, which eventually affects the overall performance and effectiveness of the sub-function/job family.

RESPONSIBILITIES:

Work closely with Technology, Operations and Coverage teams to drive timely, cost effective and high-quality Delivery of strategically aligned product solutions

Partner with Finance to evaluate investments in product development, and monitor and control billing/revenue, expenditure, and benefits realization

Work closely with global and regional product teams to develop and refine the strategy of product solutions, go to market approach, and Delivery model

Work with product control functions to ensure that all relevant documentation (eg product Approval Program) and processes are strictly adhered to and part of the management fabric of the product business

Coordinate planning and other related activities for launching of new capabilities and functionalities across Technology, Operations, implementations, and regional teams

Work closely with the coverage teams, and core product teams to ensure that demands of the White-Label clients are well understood

Develop an action plan to address VOC (Voice of the Client) feedback. Partner with cross-functional and coverage teams to execute

Invest time to keep track of Competition, market Trends, new Technologies

Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

QUALIFICATIONS:

6-10 years of relevant experience in electronic banking channels with good knowledge of corporate banking practices in the cash management space; Exposure to and understanding of business analysis, data and system analysis

Demonstrated ability to self-direct work efforts, meet deadlines, take initiative, and produce consistent high-quality work; Willingness to be a direct contributor and ability to multi-task

EDUCATION:

Bachelor’s/University degree, Master’s degree preferred

JOB DESCRIPTION IN VIETNAMESE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG VIỆT

Vị trí công việc: Trưởng phòng phụ trách Sản phẩm Thị trường Thanh toán Quốc tế - Khối Phát triển sản phẩm Kinh doanh luồng tiền và Thanh toán Quốc tế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trưởng phòng phụ trách Sản phẩm Thị trường Thanh toán Quốc tế - Khối Phát triển sản phẩm Kinh doanh luồng tiền và Thanh toán Quốc tế là một vị trí chiến lược, công việc không những đòi hỏi sự nhạy bén để theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực Phát triển sản phẩm Kinh doanh luồng tiền và Thanh toán Quốc tế mà còn đóng góp vào chiến lược định hướng bằng cách cân nhắc sự ứng dụng của chúng trong công việc hàng ngày và của công ty. Vị trí này được xem như là một chuyên gia kỹ thuật được ghi nhận như là một bộ phận trong công ty. Vị trí cũng yêu cầu có nhận thức cơ bản về tình hình thương mại. Yêu cầu có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt do cần hướng dẫn và thuyết phục người khác, cụ thể là các đồng nghiệp trong các bộ phận khác và khách hàng. Tạo ra ảnh hưởng rõ rệt thông qua những sản phẩm phức tạp. Đưa ra lời khuyên liên quan đến công nghệ hoặc nghiệp vụ của công ty. Vị trí này có ảnh hưởng đến toàn Khối, và do đó sẽ tạo ra ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc chung và tính hiệu quả của các nhóm công việc.

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

Phối hợp chặt chẽ với khối Nghiệp vụ & Công Nghệ và khối Khách hàng Doanh nghiệp để thúc đẩy kịp thời, hiệu quả chi phí và cung cấp giải pháp sản phẩm phù hợp với chiến lược toàn cầu, khu vực và Việt Nam

Hợp tác với Khối Tài chính để đánh giá các khoản đầu tư vào phát triển sản phẩm, giám sát và kiểm soát thanh toán / doanh thu, chỉ tiêu và lợi nhuận

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận sản phẩm thị trường thanh toán quốc tế trên toàn cầu và trong khu vực để phát triển và hoàn thiện chiến lược của các giải pháp sản phẩm, tiếp cận thị trường và mô hình cung cấp dịch vụ

Làm việc với các bộ phận kiểm soát sản phẩm để đảm bảo rằng tất cả các chương trình nội bộ và các quy trình được tuân thủ một cách nghiêm ngặt và là một phần của kết cấu quản lý của sản phẩm

Phối hợp lập kế hoạch và các hoạt động liên quan khác để đưa ra các chức năng mới trên toàn Khối Nghiệp vụ & Công nghệ, bộ phận triển khai và các nhóm ở cấp vùng

Hợp tác chặt chẽ với khối Khách hàng Doanh nghiệp và các nhóm làm về sản phẩm cốt lõi để đảm bảo rằng các nhu cầu của khách hàng được hiểu rõ

Phát triển kế hoạch thực hiện để khắc phục ý kiến phản hồi từ Khách hàng. Hợp tác với các bộ phận khác và khối Khách hàng Doanh nghiệp để cùng thực hiện

Đầu tư thời gian để theo dõi các xu hướng cạnh tranh, xu hướng thị trường và các công nghệ mới

Đánh giá rủi ro một cách phù hợp trước khi đưa ra các quyết định kinh doanh, thể hiện sự cân nhắc đặc biệt đối với uy tín của công ty và bảo vệ Citigroup, khách hàng và tài sản của công ty, bằng cách tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành, tuân thủ Chính sách, áp dụng phán quyết đạo đức hợp lý đối với hành vi cá nhân và thực tiễn kinh doanh, và báo cáo các vấn đề kiểm soát với tính minh bạch
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

6-10 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực ngân hàng điện tử với kiến thức am hiểu về khối Khách hàng Doanh nghiệp trong việc quản lý tiền tệ; Có kinh nghiệm và hiểu biết về phân tích kinh doanh, phân tích dữ liệu và hệ thống

Có khả năng tự quản lý công việc và hoàn thành công việc trước thời hạn, khởi xướng, và luôn tạo ra chất lượng công việc cao; Sẵn sàng trở thành người làm việc độc lập và có khả năng làm nhiều công việc khác nhau trong cùng một thời điểm

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp Thạc sĩ

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Citi set its first footprint into Vietnam before 1975, and then started up a representative office in Hanoi in 1993. A year later, Citi became the first U.S financial institution licensed for branch opening and full branch establishment in Hanoi. In 1998, Citi opened the second branch in Ho Chi Minh City.

Currently, the bank offers a wide array of banking and financial services including corporate and investment banking, treasury and trade solution services, commercial banking, consumer banking, securities and transaction services. Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a family of more than 200,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)