Credit Analyst - Tle Finance Australia

Login to view salary 906 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Attractive package | Lương cố định xứng đáng với năng lực

Job Description

TLE Finance - Australia currently have a permanent, full time opportunity for a Credit Analyst to join our team. Credit Analysts are responsible for assessing loan applications and approving applications for home loans, personal loans, credit cards and third party loans.

Job Type: Permanent - Full Time
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam and Melbourne, Australia
Job Category: Banking and Financial Services

#Key Responsibilities
- Conduct thorough analysis of financial statements and assessment of credit requests, including new requests, - changed requests, refinancing and annual due diligence
- Provide recommendations tied to analysis and assessment of credit risk
- Present analysis, findings, and recommendations to managers, especially findings that involve a borrower’s ability to repay

#Daily tasks:
- Verify documents (bank statement, payslips, IDs, etc...)
- Check bank's policy to make sure applications suit the lender's requirements
- Handle pipeline from the start until the settlement
- Call and communicate with our clients: following up, clarifying and checking details, giving basic recommendations
- Communicate with brokers to strategies application structure
- Communicate with the third parties (real estate agent, solicitor, etc...) to finalise applications
- Team work with our support team to complete the application, from start to end
-------
Hours of work: 9am to 6pm with 1h lunch break

---
Công ty TLE Finance - Australia đang tìm kiếm 01 vị trí ứng viên Phân Tích Tín Dụng - Credit Analytis, làm việc tại văn phòng Việt Nam phối với với văn phòng Australia. Chuyên viên phân tích tín dụng chị trách nhiệm chuẩn bị, nộp và theo dõi các bộ hồ sơ vay tiền mua nhà, vay tiền cá nhân và các khoản vay khác của khách hàng tại các ngân hàng Australia.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xác minh các tài liệu (bảng sao kê ngân hàng, bảng lương, ID, v.v.)
2. Kiểm tra chính sách của ngân hàng để đảm bảo các hồ sơ nộp phù hợp với yêu cầu của bên cho vay.
3. Xử lý các bước từ khi bắt đầu cho đến khi quyết toán
4. Gọi điện và liên lạc với khách hàng của chúng tôi: theo dõi, làm rõ và kiểm tra chi tiết, đưa ra các khuyến nghị cơ bản
5. Trao đổi với các nhà môi giới để đưa ra chiến lược cho cấu trúc bộ hồ sơ.
6. Liên lạc với các bên thứ ba (đại lý bất động sản, luật sư, v.v.) để hoàn thiện đơn đăng ký
7. Làm việc nhóm với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để hoàn thành đơn đăng ký, từ đầu đến cuối
Read full Job Descriptions

Job Requirements

#Skill requirements:

- English - excellent writing and speaking skill. IELTS 6.5-7 all band
- Vietnamese - excellent writing and speaking skill
- Email - Excellent email written skill (professional)
- Extremely organise, as we will be handling a lot of client's files/documents with strict deadlines
- Analytical skill - as we need to come up with many strategies during the application process, thus we will require someone with a strong analytical skill
- Attention to detail - We need to verify client's documents in detail (every bank transaction or every small detail on the payslips...), therefore attention to detail will be our most important requirement
- Excellent computer skill
- Able to work under pressure

#Requirements and qualifications:
- Minimum 1-2 years in mortgage lending (Home loans)
- Bachelor of finance/accounting/commerce in reputable University
- Prefer someone who has worked in an overseas/English speaking environment, but not compulsory

---
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kinh nghiệm / Bằng cấp mong muốn
1. Tiếng Anh - kỹ năng viết và nói xuất sắc
2. Tiếng Việt - kỹ năng viết và nói xuất sắc
3. Email - Kỹ năng viết email xuất sắc (chuyên nghiệp)
4. Cực kỳ có tổ chức, vì chúng tôi sẽ xử lý rất nhiều tệp / tài liệu của khách hàng với thời hạn nghiêm ngặt
5. Kỹ năng phân tích - vì chúng tôi cần đưa ra nhiều chiến lược trong quá trình nộp đơn, do đó chúng tôi sẽ yêu cầu một người có kỹ năng phân tích mạnh mẽ
6. Chú ý đến chi tiết - Chúng tôi cần xác minh các tài liệu của khách hàng một cách chi tiết (mọi giao dịch ngân hàng hoặc từng chi tiết nhỏ trên phiếu lương ...), do đó chú ý đến chi tiết sẽ là yêu cầu quan trọng nhất của chúng tôi
7. Kỹ năng máy tính xuất sắc
8. Có khả năng làm việc dưới áp lực
9. Làm việc theo nhóm
Yêu cầu cụ thể về vị trí

1. Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng.
2. IELTS 6.5-7 tất cả band
3. Cử nhân tài chính / kế toán / thương mại tại trường đại học danh tiếng
4. Ưu tiên người đã từng làm việc trong môi trường nước ngoài / nói tiếng Anh, nhưng không bắt buộc

Job Locations

222 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TLE Finance - Australia currently have a permanent, full time opportunity for a Credit Analyst to join our team. Credit Analysts are responsible for assessing loan applications and approving applications for home loans, personal loans, credit cards and third party loans.

Job Type: Permanent - Full Time
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam and Melbourne, Australia
Job Category: Banking and Financial Services

#Key Responsibilities
- Conduct thorough analysis of financial statements and assessment of credit requests, including new requests, - changed requests, refinancing and annual due diligence
- Provide recommendations tied to analysis and assessment of credit risk
- Present analysis, findings, and recommendations to managers, especially findings that involve a borrower’s ability to repay

Read full company information
384 đường Hoàng Diệu, Quận 4, Hồ Chí Minh City
Less Than 10 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.