Credit Operations Head

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 468 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Fixed 13th salary
Healthcare Insurance
Performance bonuses

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION

The Credit Operations Head - Consumer Operations – Operations & Technology is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department in an effort to provide operations support services in coordination with the Operations - Core team. The overall objective of this role is to ensure the seamless delivery of operations support services in alignment with Citi operations support infrastructure and processes

Design, oversee, and evaluate operative strategies to have efficient processes, improve the customer
experience, and reduce losses to the institution
Design strategies that generate improvements
Review processes, procedures, strategy changes, and capacity plans to ensure productivity, inventory
control, and turnaround time according to Service Level Agreements (SLAs)
Oversee all policies and procedures are in place to ensure operations run within the highest quality
standards, Fraud and Regulatory Risks are minimized, and customers have a positive experience
Develop proposals for all initiatives and communicate opportunities and progress against the proposal
in a concise and timely manner to senior leadership
Provide judgements based on analysis of facts and a diverse range of internal and external sources
in complicated, unique, and dynamic situations
Negotiate internally and communicate management report to senior management, recommending
next course of action
Participate in improvement projects with internal and external stakeholders
Partner with senior line directors to identify opportunities and communicate conclusions and analysis
back to senior management
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration
for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with
applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding
personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control
issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create
accountability with those who fail to maintain these standards

Qualifications:

10+ years of relevant experience
Experience in management position related to Operations function
Experience in Finance or Banking
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:
Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
Master’s degree preferred

JOB DESCRIPTION IN VIETNAMESE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG VIỆT

Trưởng phòng nghiệp vụ tín dụng – Phòng nghiệp vụ khách hàng cá nhân – Khối Nghiệp vụ và Công nghệ (Trưởng phòng Hỗ trợ Quản lý Hoạt động) là một vị trí quản lý cấp cao chịu trách nhiệm quản lý phòng Nghiệp vụ Tín dụng, nơi chuyên phụ trách các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro giả mạo và gian lận, quản lý thu hồi nợ, kiểm soát rủi ro, vv.

Thiết kế, giám sát và đánh giá các chiến lược hoạt động để có các quy trình hiệu quả, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tổn thất cho Ngân hàng

Thiết kế các chiến lược để tạo ra các cải tiến trong hoạt động
Xem xét các quy trình, thay đổi chiến lược và kế hoạch nhân sự để đảm bảo năng suất, giám sát hiệu quả các hoạt động dịch vụ thuê ngoài và thời gian đáp ứng theo thỏa thuận

Giám sát tất cả các chính sách và quy trình để đảm bảo các hoạt động của phòng ban được thực hiện với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, giảm thiểu các rủi ro gian lận và rủi ro pháp lý, mang lại trải nghiệm tích cực cho khách hàng
Đưa ra đề xuất cho tất cả các sáng kiến và truyền đạt cơ hội và tiến trình hoàn thành cho ban lãnh đạo một cách ngắn gọn và kịp thời

Cung cấp các phán đoán dựa trên việc phân tích thực tế và phạm vi đa dạng của các nguồn lực trong nội bộ và trên thị trường trong các tình huống phức tạp, độc đáo và năng động.
Đàm phán nội bộ và truyền đạt báo cáo về quản lý cho ban lãnh đạo cấp cao, đề xuất tiến trình cho các bước thực hiện tiếp theo
Tham gia vào các dự án cải tiến hoạt động với các bên liên quan
Hợp tác với các giám đốc cấp cao ở cấp vùng để xác định các cơ hội cải tiến hoạt động và truyền đạt các kết luận và phân tích với ban lãnh đạo trong nước

Đánh giá các rủi ro thích hợp khi phòng ban cần đưa ra các quyết định, coi trọng danh tiếng và sự an toàn của Citigroup, khách hàng và cả các tài sản của Ngân Hàng bằng việc nâng cao sự tuân thủ đối với các luật, quy định, thủ tục hiện hành, cũng như tuân thủ theo chính sách, áp dụng các phán quyết mang tính đạo đức liên quan đến các hành vi cá nhân, ứng xử và công việc thường nhật, đồng thời báo cáo lên cấp trên, minh bạch quản lý và báo cáo các vấn đề kiểm soát. Đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động của các nhân viên và chịu trách nhiệm đối với những cá nhân không duy trì các tiêu chuẩn nêu trên.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

Có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về vị trí quản lý liên quan đến nghiệp vụ tín dụng
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng
Có giao tiếp tốt, rõ ràng và súc tích

Giáo dục:
Bằng cử nhân/Bằng cấp đại học hoặc kinh nghiệm tương đương
Bằng thạc sĩ sẽ được ưu tiên

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Citi set its first footprint into Vietnam before 1975, and then started up a representative office in Hanoi in 1993. A year later, Citi became the first U.S financial institution licensed for branch opening and full branch establishment in Hanoi. In 1998, Citi opened the second branch in Ho Chi Minh City.

Currently, the bank offers a wide array of banking and financial services including corporate and investment banking, treasury and trade solution services, commercial banking, consumer banking, securities and transaction services. Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a family of more than 200,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)