CS Staff - Nhân Viên Đối Ứng Khách Hàng

CS Staff - Nhân Viên Đối Ứng Khách Hàng

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nam | Hưng Yên | Hà Nội
Thương lượng 616 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th Month Salary, MBO
Laptop for employees
Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa

Mô Tả Công Việc

1. Deploy activities to respond to customer complaints
2. Investigate and make 8D bug reports responding to customer complaints
3. C/A and improvement follow up - Analysis report
4. Track change point / PCN
5. Monitoring policy - implementing quality training activities
6. Perform other tasks assigned by the superior

1. Triển khai các hoạt động để đáp ứng với khiếu nại của khách hàng
2. Điều tra và thực hiện báo cáo lỗi 8D đáp ứng với khiếu nại của khách hàng
3. C / A và cải tiến theo dõi - Báo cáo phân tích
4. Điểm thay đổi theo dõi / PCN
5. Chính sách giám sát - Thực hiện các hoạt động đào tạo chất lượng
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được gán bởi cấp trên
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

University graduation
1. Communication English
2. Analytical skills for error investigation
3. Proficient in using computers: Word- Excel - PPT.
4. 8D reporting skills "

Tốt nghiệp đại học
1. Truyền thông tiếng Anh
2. Kỹ năng phân tích để điều tra lỗi
3. Thành thạo sử dụng máy tính: Word-Excel - PPT.
4. Kỹ năng báo cáo 8D

Địa Điểm Làm Việc

Ngõ 134, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Hung Yen, Vietnam
Hà Nội, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Seoul Semiconductor is one of the top LED manufacturers in the world and continues to design cutting edge LED technology for the next generation of lighting. Ranked #4 Global LED Manufacturer in 2012, Seoul Semiconductor is committed to supplying customers with innovative and reliable LED products, and places top priority on the needs of the lighting designer. Our broad product portfolio includes AC driven LEDs, SMD LEDs, non-polar LEDs, custom displays, and sensors. The company is pioneering in the productization of deep UV LEDs and non-polar LEDs. Seoul Semiconductor has over 10,000 registered patents, and continues to invest in research and development to stay true to our commitment to creating a sustainable world for all of mankind. Seoul Semiconductor provides high-quality LED products through 40 overseas sales branches (including three local corporations) and 150 domestic agencies and distributors.
To learn more, visit our website at: http://www.seoulsemicon.com/en/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Dong Van 1 IZ., Duy Tien, Ha Nam
1.000-4.999 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)