Customer and Supplier Quality Engineer

Thương lượng

Hết hạn trong 3 ngày
555 lượt xem
Quảng Nam

Mô tả công việc

• Nhận thông tin yêu cầu từ Khách hàng, phân tích yêu cầu và triển khai thực hiện Receive customer requirements, analyse them, and implement them accordingly. • Đối thoại với khách hàng khi có sự cố về chất lượng Communicate with customers in case of quality issues. • Tham gia phân tích, tìm nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục cho các sự cố chất lượng Participate in analysis, root cause identification, and corrective action planning for quality issues • Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của khách hàng (PPAP, danh sách kiểm tra kiểm toán, thỏa thuận...) Prepare reports as required by customers (PPAP, audit checklists, agreements, etc.). • Theo dõi và phân tích khiếu nại chất lượng của nhà cung cấp Monitor and analyze supplier quality complaints. • Đối thoại với nhà cung cấp khi có vấn đề về chất lượng từ nguyên vật liệu Communicate with suppliers regarding quality issues with raw materials • Phối hợp với Phòng mua hàng để thực hiện lựa chọn nhà cung cấp và đánh giá định kỳ Coordinate with the Purchasing Department for supplier selection and periodic evaluation • Phối hợp với các Phòng/Ban khác trong việc theo dõi, thử nghiệm, đánh giá các thay đổi Collaborate with other departments in monitoring, testing, and evaluating changes • Theo dõi và kiểm tra PPAP từ nhà cung cấp Monitor and verify PPAPs from suppliers • Dựa theo yêu cầu khách hàng, đề xuất xây dựng hệ thống, quy trình quản lý chất lượng Develop quality management systems and processes based on customer requirements • Tham gia đánh giá nội bộ định kỳ, đánh giá chứng nhận và các cuộc đánh giá từ Khách hàng Involve regular internal audit, certification audit, and customer audit • Quản lý, xem xét các mục tiêu về chất lượng Manage and review quality objectives • Đào tạo về chất lượng đến các nhân viên trong Công ty Provide quality training to employees within the company. • Tạo và thực hiện các công việc trên hệ thống SAP Create and implement tasks in the SAP system • Đăng ký và quản lý IMDS theo yêu cầu của khách hàng Register and manage IMDS (International Material Data System) as required by customer • Thực hiện các chức năng được ủy quyền của Trưởng phòng QSHE Perform delegated functions of QSHE Manager • Tuân thủ các yêu cầu , quy định của Công ty. Adhere to company requirements and regulations

Yêu cầu công việc

1. Requirements: • Tốt nghiệp đại học Hóa hoặc Kỹ sư Công nghiệp, hoặc tương đương Degree in Chemistry or Industrial Engineering or similar • Có kiến thức về các công cụ quản lý chất lượng(FMEA, SPC, MSA, PPAP, APQP) Knowledge of Quality Core Tools (FMEA, SPC, MSA, PPAP, APQP) • Có kiến thức về 7 công cụ QC, cách sử dụng báo cáo 8D Knowledge of 7 QC tools, 8D report… • Có kiến thức về đánh giá quy trình VDA 6.3 Knowledge of process audit VDA 6.3 • Sử dụng tốt phần mềm Office Well using office program • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Minimum experience of 1 year in a similar function. • Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh Good at Vietnamese & English Ưu tiên/Valuable: • Nhận thức chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949 / ISO 9001 Awareness about quality management system according to IATF 16949 / ISO 9001 • Chứng chỉ đánh giá nội bộ IATF 16949 / ISO 9001 Internal Auditor Training IATF 16949 / ISO 9001 • Chứng chỉ về 5 công cụ cốt lõi 5 core tools in IATF Certificate 2. Working day & time: From Mon to Friday, 8AM to 5PM ( Friday close at 4PM) 3. Compensation & Benefits - 13th month salary - Bonus on public holiday - Full contribute social insurance on gross salary - Performance review and salary increases based on Company policy and Group policy. - Shuttle bus from Da Nang city to factory daily - Health checkup: once per year - Healthcare Insurance - Accident insurance 24/24h - Other benefits: team building, Gifts on special events, birthday celebration, union activities and benefits, yearly…as Company policy.

Các phúc lợi dành cho bạn

13th payment, bonus.
Training abroad opportunities, European working environment.
Shuttle bus from Danang to factory, team building & other company activities.

Thông tin việc làm

18/03/2024

Sản Xuất > Đảm Bảo Chất Lượng/Kiểm Soát Chất Lượng/Quản Lý Chất Lượng

Ô tô

Nhân viên

Automotive, IATF 16949:2016, Process Audit Vda 6.3, Quality Internal Audit, ISO 9001

Bất kỳ

Địa điểm làm việc

Lô 18, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Relats Viêt Nam
Công Ty TNHH Một Thành Viên Relats Viêt Nam
Công Ty TNHH Một Thành Viên Relats Viêt Nam

Lô 18, Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

(Xem bản đồ)
Ms Thuy