Customer Service Lead - Digitech Company

Customer Service Lead - Digitech Company

Login to view salary 561 views - Expires in 6 hours

What We Can Offer

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Job Description

- Collect customer's response and build up a procedure to handle all feedback from customers.
- Be in-charge of customer report.
- Manage information channels, including social network to assist customers approaching the project policies and promotions.
- Manage gifts and vouchers in special events to customers.
- Propose a plan and suggestion to upgrade products/ service based on customer’s demand.
- Develop/ update customer policies for all products and publish on the information channels.
- Manage brand development strategy before, in and after sales.
- Propose and manage budget for customer service.
- Consult and provide professional training to customer service officers.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- At least 5 years of experience in customer service, in which at least 3 years of experience as lead level.
- Must have working experiences at E-commerce industry.
- Deep knowledge about business, retailing, and customer service.
- Have knowledge about e-grocery / Ecommerce is an advantage.

Job Locations

HD Tower Building, 25bis Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Galaxyone is a digitech startup company from Sovico Group. We help enterprises flourish in the digital age through accelerating transformation, combined with business strategies, practical experience and innovative technologies.

Our missions:
- Building and nurturing a diverse ecosystem by driving business growth for Sovico Group by fully leveraging technology and synergizing diversified entities of Sovico Group (Aviation: Vietjet; Banking ServiceHD: Bank; Insurance: HD Insurance; Real Estate: Phu Long; Logistics: Vietjet; Financial Service: HD SAISON; Hospitality: Ariyana, Furama Resort;... )
- Pioneer in applying digital technology in creating new business models.
- Building an innovative working environment, bringing opportunities for brilliant talents from across the globe.

----------------------------------------------------

Galaxyone là công ty khởi nghiệp về công nghệ kỹ thuật số thuộc Tập đoàn Sovico. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số thông qua việc tăng tốc chuyển đổi, kết hợp với chiến lược kinh doanh, kinh nghiệm thực tế và công nghệ sáng tạo.

Sứ mệnh của chúng tôi:
- Xây dựng và nuôi dưỡng một hệ sinh thái đa dạng bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho Tập đoàn Sovico thông qua việc tận dụng hoàn toàn công nghệ và hợp lực hóa các đơn vị đa dạng của Tập đoàn Sovico (Lĩnh vực Hàng không: Vietjet; Dịch vụ Ngân hàng: HDBank; Bảo hiểm: HD Insurance; Bất động sản: Phú Long; Logistics: Vietjet; Dịch vụ Tài chính: HD SAISON; Nhà hàng khách sạn: Ariyana, Furama Resort; ...)
- Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong việc tạo ra các mô hình kinh doanh mới.
- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, mang đến cơ hội cho những tài năng xuất sắc trên toàn cầu.

Read full company information
Lầu 5, Tòa nhà HDBank Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
People Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.