Cutting Assistant In Garment Factory – Trợ Lý Giám Đốc Xưởng Cắt Nhà Máy May Mặc

Cutting Assistant In Garment Factory – Trợ Lý Giám Đốc Xưởng Cắt Nhà Máy May Mặc

Thương lượng 136 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và ổn định
Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION工作描述:
• Hỗ trợ sắp xếp, quản lý công việc của xưởng cắt, bảo đảm công việc hàng ngày được vận hành thuận lợi
協助管理裁床日常运作,确保順暢運行。
Assist in managing the daily operation of the cutting department, ensure normal and smooth operation.

•Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề trong quá trình sản xuất bán thành phẩm cắt, bảo đảm chất lượng và số lượng BTP cắt.
负责监督,检查裁床裁片操作过程并异常处理,确保产量和品质。
Responsible for managing and controlling the cut panel operation process in cutting department and handling abnormalities to ensure output and quality.

• Thực hiện các nguyên tắc chống phát sinh lỗi trong công việc (đối chiếu đơn, đối chiếu mẫu, đối chiếu tài liệu, xử lý khác màu...)
執行工作上的防錯守則 (对单,对办,对資料,色差处理)
Execute the defect-proof rules in the work (check the list, check the sample, check the documents, and resolve the fabric color shading)

•Phụ trách quản lý an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, thiết bị của bộ phận trong quá trình thao tác.
负责后整生产过程人员安全、现场环境、设备设施的管理
Responsible for the management of personnel safety, site environment, equipment and facilities in the post-production process

• Phục vụ khách hàng nội bộ (các bộ phận khác trong nhà máy).
服務內部客戶。
Serving internal customers (other departments).

• Phối hợp trao đổi công việc giữa bộ phận cắt và các bộ phận khác
協調裁床部與各部門溝通。
Coordinate the communication between the Cutting department and other departments

• Các công việc khác được giao.
领导临时交给的工作任务。
Other assigned tasks.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
⁃ Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
工作經驗:两年以上相当职位任職經歷
Have at least 2 year experience working at similar position.

⁃ Có kiến thức về ngành may mặc, quy trình làm việc của xưởng cắt
理解製衣生產流程及裁床培門操作。
Solid knowledge of garment construction, garment cutting department operation.

⁃ Có năng lực lãnh đạo, quản lý
有領導能力,可以讓員工服從他的指導和意見
Leadership qualities, able to get people to follow his/her ideas and instructions

⁃ Có tinh thần đồng đội, có khả năng làm việc và lãnh đạo nhóm
具有团队合作精神,能够与团队合作并领导团队
Have team spirit, able to work with and lead a team.

•Tiếng Trung lưu loát, biết sử dụng tin học văn phòng.
語言能力:中文流利。電腦能力:懂辦公室應用軟體
Fluent of using Chinese Language and MS Office

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Vĩnh Phúc, Vietnam

Fook Wah Kun Kee (FWKK) is the world's leading swimwear and fitness apparel producer based in HK, serving many of the top sports brands and retailers. With a global workforce of 8500 people, we ship to 65 countries around the globe and have manufacturing facilities in China, Cambodia and up and coming in Vietnam.
We are a family organization with CARE at our core: valuing trust, passion, hard work, talent, helping others and with a focus on continuous improvement.
Our mission is to help the people we touch to lead Healthy and Happy lives!

Xem toàn bộ thông tin công ty
Doi Trai Quan, Son Dong Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province, Viet Nam
5.000-9.999 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)