CVCC Kế Toán (Kinh Nghiệm Về Báo Cáo Tài Chính)

Negotiable

Expires in 18 days
785 views
Ha Noi

Job description

1. Kế toán - Ghi chép, đối chiếu các giao dịch phí bảo hiểm, giao dịch tái bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ, thuế thu nhập doanh nghiệp - Chịu trách nhiệm phối hợp với Kiểm toán độc lập/Kiểm toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán và báo cáo kiểm toán - Chịu trách nhiệm đối soát số liệu báo cáo của OPES với các bên liên quan (ngân hàng, công ty khác; vv…) - Lập báo cáo tuổi nợ, phân tích số liệu công nợ để đề xuất, khuyến nghị biện pháp thích hợp - Đảm bảo việc lưu trữ sổ sách của tất cả các giao dịch 2. Báo cáo - Thực hiện các hoạt động liên quan đóng sổ kế toán khi kết thúc kỳ kế toán [đối với các lĩnh vực cụ thể do Kế toán trưởng phân công] - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo nghiệp vụ cho cơ quan nhà nước theo quy định - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ các báo cáo quản trị của OPES cho Ban lãnh đạo theo yêu cầu công việc. 3. Tham gia dự án - Tham gia các Dự án: Triển khai hệ thống Core bảo hiểm, Triển khai IFRS. - Xây dựng các quy định, chính sách kế toán phù hợp với hướng dẫn Ngân hàng mẹ. 4. Khác - Hỗ trợ xây dựng khung kiểm soát nội bộ, sổ tay quy trình và thủ tục của OPES. - Tham gia và cho ý kiến đối với Quy trình, quy định bán hàng, hợp đồng hợp tác với đối tác. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Job requirements

1. Trình độ Học vấn - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành toán kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh tế; - Ưu tiên trình độ thạc sĩ hoặc tốt nghiệp tại các trường tại nước ngoài hoặc có chứng chỉ chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán ACCA, CPA, hoặc tương đương. 2. Kiến thức - Có hiểu biết về kế toán, tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm. - Có hiểu biết về Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 3. Kỹ năng - Khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp số liệu rất tốt; - Trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ; - Phân tích, xử lý dữ liệu, tính toán số liệu; - Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp, có thể làm việc với người nước ngoài; - Thành thạo Excel. 4. Kinh nghiệm liên quan - Có tối thiểu 3 năm làm việc trong các lĩnh vực tài chính kế toán/kiểm toán/kiểm tra nội bộ/đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc kiểm toán viên của công ty kiểm toán độc lập tại Trụ sở chính các doanh nghiệp bảo hiểm; - Kinh nghiệm về chuyển đổi số liệu kế toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS được ưu tiên. - Kinh nghiệm trên 5 năm được ưu tiên.

What We Can Offer

Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả làm việc + thưởng Lễ Tết
Cơ hội học tập đào tạo, phát triển bản thân không giới hạn
Môi trường start up văn hóa mở, thân thiện, hòa đồng, gắn kết

Job Information

01/04/2024

Accounting/Auditing > General Accounting

Insurance

Experienced (non-manager)

Excel, Thanh Toán Thuế, Phân Tích Số Liệu, Kiểm Toán, Tổng Hợp Số Liệu

Any

Job Locations

Tầng 6, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

User tags:
HomeJobsInsuranceCông Ty Cổ Phần Bảo Hiểm OpesCVCC Kế Toán (Kinh Nghiệm Về Báo Cáo Tài Chính)
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Tầng 6, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

(View map)
100-499 employee
HR Department
HomeJobsInsuranceCông Ty Cổ Phần Bảo Hiểm OpesCVCC Kế Toán (Kinh Nghiệm Về Báo Cáo Tài Chính)