Data Engineer

$500 - $2000

Expires in 18 days
762 views
Ha Noi

Job description

- Xây dựng giải pháp và lập trung các tầng xử lý trên hệ thống; DataWarehouse, Data Lake Data Model, BI, Downstream system, .... - Tích hợp tất cả các nguồn dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng vào Data Warehouse/Data Lake. - Hỗ trợ các Đơn vị nghiệp vụ khi có nhu cầu khai thác dữ liệu từ hệ thống MIS/DW. - Thực hiện phân tích các mô hình dữ liệu, dự đoán, dự báo, báo cáo phân tích,… - Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp. - Tham gia các dự án về Data Warehouse/Data Lake theo sự phân công

Job requirements

- Thành thạo ngôn ngữ SQL - Có kinh nghiệm làm báo cáo trên công cụ BI (như Tableau, Power BI, Oracle BI, cognos IBM, Jasper ...) - Có khả năng lâp trình báo cáo trên nên tảng AWS, công cụ báo cáo AWS Quicksight. - Có kinh nghiệm triển khai ít nhất một dự án Data warehouse hoặc báo cáo, hoặc ETL cho Ngân hàng/Công ty tài chính. - Có kinh nghiệm phát triển ETL trên các nền tảng Oracle DI, IBM Data stage, Sap dataservices, Talend, Pentaho….. - Có kinh nghiệm với cá các công cụ tích hợp/khai thác dữ liệu trên nên tảng AWS (DMS, AWS Glue, workflow,stepFunction, lambda, anthena) - Có kiến thức về các nền tảng dữ liệu trên AWS (Amazon S3, AWS Foundation, Amazon Redshift, …) - Có kiến thức về các công nghệ đồng bộ dữ liệu AWS DMS, CDC.v.v. - Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu từ các nguồn ứng dụng tác nghiệp của Ngân hàng/công ty tài chính (Corebank,WAY4, ….) - Có khả năng đọc và hiểu tài liệu yêu cầu hoặc thiết kế chi tiết, phối hợp nhóm, kỹ năng trình bày. - Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;

What We Can Offer

Thu nhập và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Job Information

01/04/2024

Information Technology/Telecommunications > Data Engineer/Data Analyst/AI

Finance

Experienced (non-manager)

Data Analysis, Data Management, Data Administration, Data Lake, Tableau

Any

Job Locations

Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

(View map)
5,000-9,999 employee
Phòng Tuyển dụng - Mcredit