Data Engineer (AWS, Python)

Login to view salary 153 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

- Grow stronger every day even during covid-19
Having a personal development roadmap and being trained and created conditions for the development
Open and creative environment

Job Description

3 Lý Do Để Gia Nhập Công Ty:

• Phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày ngay cả trong giai đoạn covid-19
• Có lộ trình phát triển bản thân và được đào tạo, tạo điều kiện để phát triển
• Môi trường mở và sáng tạo

Công việc mô tả:

VỀ BẠN

Bạn là một người tài năng và có niềm đam mê, có trách nhiệm, có tinh thần khởi nghiệp, làm việc dưới áp lực của một môi trường phát triển nhanh chóng, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao hướng đến sự hài lòng của khách hàng và hợp tác với các đồng nghiệp của bạn.

Bạn là người năng động, có định hướng chi tiết, có kỹ năng kỹ thuật và năng động, làm việc tốt trong môi trường nhóm nhỏ năng động, nhịp độ nhanh. Bạn học hỏi nhanh chóng và đam mê giúp đỡ người khác.

VỀ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm của bạn:

- Phân tích và hiểu các yêu cầu nghiệp vụ và mô hình dữ liệu.
- Phát triển đường ống dữ liệu / xử lý / lưu trữ / tiêu thụ (consuming) để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh và mô hình dữ liệu.
- Phát triển báo cáo, ứng dụng và truy vấn dữ liệu để hiển thị thông tin chi tiết về dữ liệu (data insights) với hiệu suất cao và trong thời gian đã lên lịch.
- Tài liệu hóa các thiết kế kỹ thuật, báo cáo, truy vấn dữ liệu, mô hình dữ liệu.
- Tiếp tục cung cấp các cải tiến và tối ưu hóa trên đường ống dữ liệu / xử lý / lưu trữ / tiêu thụ.

-------------------------------

3 Reasons to Join hSpace:

- Grow stronger every day even during covid-19
- Having a personal development roadmap and being trained and created conditions for the development
- Open and creative environment

Job Description:

ABOUT YOU

You are a talented and passionate person, responsible, entrepreneurial, working under the pressure of a fast growing environment, providing high quality services towards customer’s satisfaction and cooperate with your colleagues.

You are dynamic, detail-oriented, technically skilled and dynamic, working well in a dynamic, fast-paced small team environment. You learn quickly and are passionate about helping others.

ABOUT JOB

Your Responsibilities:

- Analyze and understand business requirements and data models.
- Develop data pipelines/processing/storages/consuming to align with the business requirements and data models.
- Develop reports, applications and data queries to display data insights with high performance and within scheduled time.
- Document technical designs, reports, data queries, data models.
- Continue to provide improvements and optimizations on data pipelines/processing/storages/consuming.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bằng cử nhân toán học, thống kê, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Kỹ năng toán học và phân tích vững vàng là điều cần thiết để hoàn thành các yêu cầu công việc một cách thành công.
- Có ít nhất một năm làm kỹ sư dữ liệu.
- Có kinh nghiệm với việc nhập / lưu trữ dữ liệu như AWS Kinesis, MySQL, AWS S3, AWS DynamoDB, AWS Redshift, v.v.
- Có kinh nghiệm với truy vấn dữ liệu như AWS Glue, Airflow, v.v.
- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu như EMR, Spark, Lambda, v.v.
- Có kinh nghiệm với data-lake, datahouse, data mart.
- Có kinh nghiệm truy vấn dữ liệu như Athena, SQL, v.v.
- Có kinh nghiệm với các công cụ BI / DA như AWS Quicksights, PowerBI, Tableau, v.v.
- Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình: Python (ưu tiên), Scalar, Java, v.v.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề.
- Sẵn sàng khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ để hợp tác hiệu quả với người khác.
- Có kinh nghiệm về chatbox

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

hSpace là một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với nhiều dự án chuyển đổi số, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những người làm việc trong hSpace đều có một lộ trình định hướng phát triển, được đào tạo và phát triển theo định hướng; mỗi cá nhân được khuyến khích tạo lập và mở rộng các nhóm khởi nghiệp được đầu tư bởi hSpace hoặc các doanh nghiệp khác.

Khi tham gia hSpace, bạn sẽ nhận được những lợi ích tốt nhất:

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Lương thưởng tháng 13
100% lương trong thời gian thử việc
Bảo hiểm xã hội
15 ngày phép năm, với số ngày chưa sử dụng được chuyển sang năm sau (không giới hạn)
Đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm trên Udemy và Coursera
Các chuyến đi chơi cùng nhóm, tiệc công ty và các sự kiện thú vị khác hàng quý
Làm thêm giờ hiếm khi được yêu cầu.
Tại hSpace, chúng tôi có một câu nói: cùng bạn kiến tạo tương lai. Luôn có những cơ hội khởi nghiệp và lộ trình phát triển không giới hạn trong hSpace.

Chúng tôi mong cùng bạn kiến tạo tương lai.

-----------------------------------

Request:

- 3 years or more in a similar role
- Strong Python skills, shell scripting and Django experience
- Experienced with data ingestion/storages such as AWS Kinesis, MySQL, AWS S3, AWS DynamoDB, AWS Redshift, etc.
- Experienced with data querying such as AWS Glue, Airflow, etc.
- Experienced with data processing such as EMR, Spark, Lambda, etc.
- Experienced with data-lake, data warehouse, data mart.
- Experienced with data querying such as Athena, SQL, etc.
- Experienced with BI/DA tools such as AWS Quicksights, PowerBI, Tableau, etc.
- Experienced with Programing languages: Python, Django.
- Ability to work independently, proactive problem solver.
- Willingness to troubleshoot and solve complex problems.
- Strong communication skills to effectively collaborate with others.
- Experienced with facebook data is a big plus.
- Experienced with chatbox

Why You Will Love Working Here

hSpace is an innovation and digital transformation startup ecosystem, with many digital transformation projects, innovative startup projects. The people working in hSpace all have a development-oriented roadmap, training and development-oriented; each individual is encouraged to create and expand start-up groups invested by hSpace or other businesses.

When you join hSpace, you will receive the best benefits:

Health care insurance
Annual health check
13th month salary
Social insurance
15 days annual leave, with unused days carried over to the next year (unlimited)
Technical and soft skills training on Udemy and Coursera
Group outings, company parties and other exciting events quarterly
Overtime is rarely required.
At hSpace, we have a saying: together create the future. There are always startup opportunities and unlimited growth paths in hSpace.

We look forward to creating the future with you.

Job Locations

Landmark 3, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

hSpace is an innovation and digital transformation startup ecosystem, with many digital transformation projects, innovative startup projects. The people working in hSpace all have a development-oriented roadmap, training and development-oriented; each individual is encouraged to create and expand start-up groups invested by hSpace or other businesses.

When you join hSpace, you will receive the best benefits:

Health care insurance
Annual health check
13th month salary
Social insurance
15 days annual leave, with unused days carried over to the next year (unlimited)
Technical and soft skills training on Udemy and Coursera
Group outings, company parties and other exciting events quarterly
Overtime is rarely required.
At hSpace, we have a saying: together create the future. There are always startup opportunities and unlimited growth paths in hSpace.

Read full company information
Landmark 3, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, TPHCM
25-99 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.