Data Engineer (Cloud)

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 346 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Job Summary

We are looking for a Senior Engineer who will join our team to be responsible for building out the data pipelines (data ingestion framework and ETL processing) that are scalable and reusable, also be responsible for transitioning data workloads to the Cloud. You will take responsibilities for all things related to system maintenance, application support, deployment and pipeline engineering and support. This includes learning and understanding upstream processes, pipelines and source systems. This role will work with other cross functional teams to help build and support the next generation of data platform.

Responsibilities:
• Possess an in-depth understanding of the data structures and governance
• Fundamental knowledge of modern cloud computing platforms and concepts
• Design, create and maintain optimal data pipeline architecture
• Assemble large, complex data sets that meet functional/non-functional business requirements
• Identify, design, and implement internal process improvements: automating manual processes, optimizing data delivery, re-designing infrastructure for greater scalability, etc.
• Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources using SQL and Cloud technologies
• Work with stakeholders including the Executive, Product, Data and Design teams to assist with data-related technical issues and support their data infrastructure needs
• Able to work in a fast-paced, multi-site location, team-oriented environment
• High level of attention to detail
• Strong work ethic and a make-it-happen attitude
• Ability to work and communicate effectively with Engineers and Business users
• Strong organizational and multitasking skills with ability to balance competing priorities
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Experience Required
• Bachelor’s degree in computer science, engineering, mathematics, or a related technical discipline.
• 5+ years experience in a developer role
• Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
• Experience with data warehousing architecture and data modeling
• Experience performing root cause analysis on internal and external data and processes to answer specific business questions and identify opportunities for improvement.
• Experienced in manipulating, processing and extracting data from various source systems.
• Two or more years experienced in implementing concepts such as Slowly Changing Dimension (SCD Type) and Change Data Capture (CDC) functionality in both an OLTP (Relational Modeling) and OLAP (Dimensional Modeling) environments.
• Able to work independently with minimum supervision.
• Experience with testing methodologies with the stated major development language(s)/technology.

Nice to have:
• Cloud experience a plus.
• Experience with NoSQL databases is also a plus.
• Experienced with CI/CD tools and concepts is a plus.
• Familiarity with Sparks, SAS, Scala and Python is a plus.
• Ability to participate in projects and ensure work is completed on time with high quality.
• Strong problem solving skills, with a focus on understanding overall business issues and determining innovative solutions.
• Strong verbal and written communication skills.
• Must be self-directed, highly organized and adaptable with the ability to effectively multi-task as needed.
• Familiar with current and emerging technologies and has the willingness to investigate and suggest new technology to meet business needs.

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.