Data-System Specialist (Business Analyst Background)

Data-System Specialist (Business Analyst Background)

Đăng nhập để xem mức lương 538 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary & Competitive Bonus & 20 days of annual leave
Financial Support, Health care and Well-being programs for all staff and their family
Extensive training program

Mô Tả Công Việc

(NBUW - New Business Underwriting: Thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm)

Mục đích của vị trí:
- Theo dõi, kiểm tra, nâng cấp/điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống liên quan đến NBUW: hoạt động đúng quy định; đúng yêu cầu công việc tại mọi thời điểm.
- Chuẩn bị báo cáo, phân tích dữ liệu liên quan đến NBUW.

Trách nhiệm chính:
- Phụ trách tổng hợp thông tin, ý kiến cũng như góp ý, phân tích yêu cầu, đề nghị hướng xây dựng/điều chỉnh hệ thống sao cho đáp ý quy định, yêu cầu công việc NBUW và gửi đến IT.
- Theo dõi, phồi hợp cùng các phòng/ban, nhóm liên quan để hoàn tất tất cả những yêu cầu liên quan đến hệ thống đúng quy định, thời hạn.
- Theo dõi, phối hợp cùng nhóm, phòng ban liên quan thực kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến NBUW trên hệ thống trước và sau khi đưa vào sử dụng khi có: sản phẩm mới, dự án mới, chương trình/hệ thống mới, …
- Phối hợp và trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống giữa NBUW và các phòng ban khác khi yêu cầu.
- Quản lý, phối hợp kiểm tra chất lượng, hiệu quả công việc sau khi có nâng cấp, điều chỉnh hệ thống.
- Chuẩn bị/phối hợp chuẩn bị thông tin, tài liệu hướng dẫn liên quan đến thay đổi, điều chỉnh/bổ sung hệ thống, quy trình nghiệp vụ NBUW.
- Theo dõi, kiểm tra điều chỉnh/bổ sung quyền truy cập vào các hệ thống liên quan đến NBUW/nhân viên NBUW
- Phối hợp nhóm, phòng ban liên quan chuẩn bị kế hoạch dự phòng liên quan đến hoạt động của các hệ thống hiện NBUW đang sử dụng.
- Phối hợp cùng nhóm/phòng ban liên quan đưa yêu cầu, chuẩn bị, phân tích số liệu, báo cáo liên quan đến NBUW.
- Phối hợp cùng nhóm/phòng ban liên quan theo dõi, điều chỉnh/bổ sung hướng dẫn, biểu mẫu, thư, tin nhắn, email, …vào tất cả các hê thống liên quan đến NBUW.
- Thường xuyên theo dõi báo cáo, kết quả hệ thống hoạt động, đưa ý kiến điều chỉnh/khắc phục kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ cấp quản lý.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Chỉ tiêu công việc:
- Hiệu quả
- Chất lượng công việc: đúng quy định, quy trình, tỉ lệ sai sót
- Đúng thời hạn yêu cầu

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Tiếng anh: thành thạo trong giao tiếp và có kỹ năng viết tốt
- Kỹ năng: có kỹ năng về phân tích, đánh giá và trình bày
- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến IT hoặc Bảo hiểm.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees

Xem toàn bộ thông tin công ty
Prudential Plaza, 2-4 Ben Can Giuoc Str, Dist 8, HCMC
Human Resources