Demand Planning Manager

Đăng nhập để xem mức lương 1008 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Performance Bonus
Bảo hiểm sức khỏe
Du lịch hằng năm

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch dự báo với Marketing / Trade marketing
2. Tổ chức cuộc họp weekly tracking với Sales / Trade marketing/ Supply planning để cập nhật biến động cung ứng/ thực tế bán hàng để có giải pháp đạt chỉ tiêu bán hàng, hoặc rủi ro bán hàng; giải quyết hàng bán chậm
3. Đo lường/ cải thiện Forecast accuracy/ bias; GAP vs AP; FC Changes
4. Thực hiện báo cáo về FC; Sell out/ sell in/ Tồn kho nhà phân phối; MTD Sales…
5. Tổ chức cuộc họp kế hoạch dự báo hàng năm (AP) thông qua các yếu tố tạo cầu (demand drivers)
6. Theo dõi tiến độ bán hàng, cung ứng hàng hóa. Phân tích rủi ro / cơ hội chỉ tiêu bán
7 Cập nhật FC cho các phòng ban và đưa vào hệ thống ERP
8 Những nhiệm vụ khác được giao thêm
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm > 2 năm ở vị trí trưởng phòng dự báo ở FMCG lớn

Có kiến thức chuyên sâu về kế hoạch dự báo; ưu tiên có chứng nhận APICs. Có kiến thức cơ bản về sales, marketing,trade marketing, supply planning; phân phối và vận chuyển
Linh hoạt xử lý các tình huống thay đổi trong kinh doanh tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp từ những thay đổi chiến lược
Giao tiếp, trình bày tốt, giải quyết vấn đề
Hoạch định, tổ chức , lãnh đạo nhóm
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages. We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer has created and owns some of the most recognized and trusted consumer brands such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, Kachi and Vinh Hao through a strategy of putting Vietnamese consumers first.
Masan Group was announced as the number 1 company with operations in both the food and beverage sectors and number 6 overall for private sector companies in 2016 out of 500 companies in VNR500 - a program by Vietnamnet.vn, a leading publication by the Ministry of Information and Communications. VNR500 rankings are based on independent assessments to measure outstanding achievements in production and business activities.

Xem toàn bộ thông tin công ty
39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Ms Châu