Deputy R&D Manager

Login to view salary 501 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

Theo Quy định của Công ty

Job Description

- Planning and executing trial plan.
- Managing field experiments for the company.
- Supervising, writing and concluding about products through the trials.
- Preparing budgets for yearly trials.
- Preparing technical documents for the company.
- Working with farmers, dealers, partners on product issues.
- Other jobs required by company.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- University degree specialized in cultivation, plant protection, agronomy ...
- Experience in plant protection field over 5 years. Including 3 years at managing level.
- Understanding plants, pests, and pesticides.
- Being able in working in English.
- Proficiency in office computer.
- Regularly supervising field trials.

Salary: competition
Working time: from Mon to Fri

Job Locations

Lầu 5, Toà nhà DC, 111D Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3
Lầu 5, Toà nhà DC, 111D Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3
10-24 staffs
Ms Hoàng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.