Design Project Manager

Login to view salary 122 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Lương tháng 13, Thưởng lễ, KPI và đóng bảo hiểm đầy đủ lương và phụ cấp
Liên tục đào tạo và sẵn sàng chi trả học phí cho các khóa học dành cho nhân viên
Cấp laptop đầy đủ tùy theo nhu cầu công việc

Job Description

Accountable to Vietnam Design Director:
- Manage the workflow, capacity planning, end-to-end processes, project management, and operations of the internal creative team/ Quản lý quy trình làm việc, kế hoạch năng lực từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc, quản lý dự án và hoạt động của nhóm Thiết kế.
- Provide visibility into projects, resource utilization, and team performance with reporting and metrics dashboards related to time investment, quantity and status of projects, team capacity, and cycle times/ Xây dựng thông tin cần thiết của các dự án để đánh giá việc sử dụng nguồn lực và hiệu suất của nhóm, đồng thời lập các báo cáo và chỉ số liên quan đến thời gian, số lượng, trạng thái của các dự án, năng lực của nhóm và vòng đời của dự án.
- Provide analysis and insights based on department data to forecast and define capacity requirements, and optimize processes and workflows to increase efficiency, boost productivity, and achieve project and business goals/ Lập các phân tích và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu của bộ phận để dự báo và xác định các yêu cầu về năng lực, đồng thời tối ưu hóa các quy trình để tăng hiệu quả, thúc đẩy năng suất cũng như đạt được các mục tiêu.
- Develop and share best practices with cross-functional teams to optimize workflows and timelines for the highest quality creative outputs/ Phát triển và chia sẻ cách thực hành với các phòng ban khác nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và thời gian để đảm bảo đầu ra đạt chất lượng tốt nhất.
- Partner with Lovepop’s creative leaders across continent to help shape the broad creative team’s strategy, resourcing, and priorities/ Hợp tác với quản lý Thiết kế của Lovepop trên toàn cầu để giúp định hình chiến lược, nguồn cung ứng và các ưu tiên của nhóm.
- Partner with our internal technology team to identify, develop, and manage the creative systems and technology solutions required to successfully run the operations of an in-house creative team/ Hợp tác với nhóm kỹ thuật nội bộ để nhận diện, phát triển và quản lý hệ thống Thiết kế và giải pháp công nghệ cần thiết.
- Contribute to building a culture of excitement and accountability within the Vietnam Design team/ Góp phần xây dựng văn hóa làm việc hào hứng và trách nhiệm trong đội ngũ Thiết kế Việt Nam.
- Willing to work flexible hours to stay aligned with our US team/ Sẵn sàng làm việc theo thời gian linh động để phù hợp với nhóm bên Mỹ

Accountable to US Design Director:
- Visibility into the Vietnam Design team’s capacity and resource allocation and planning/ Báo cáo về năng lực, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch của nhóm Thiết kế Việt Nam.
- Constant improvement of our creative projects delivery process and how we interface between US and Vietnam design teams/ Không ngừng cải tiến quy trình điều phối dự án Thiết kế và tương tác giữa các nhóm thiết kế của Hoa Kỳ và Việt Nam.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- 3+ years of operations and logistics management in an in-house creative services environment, agency, or studio/ Hơn 3 năm hoạt động và quản lý hậu cần trong môi trường dịch vụ sáng tạo nội bộ, agency thiết kế hoặc studio.
- Experience leading teams using established project management principles, practices, and tools with familiarity and understanding of creative workflows/ Có kinh nghiệm quản lý các nhóm bằng cách thiết lập, sử dụng các nguyên tắc, thực hành và công cụ quản lý dự án với và hiểu biết quy trình làm việc sáng tạo.
- Proven experience developing and implementing successful operational efficiencies, including cross-organizational process improvements/ Kinh nghiệm về phát triển và vận hành 1 cách có hiệu quả và thành công, bao gồm cả các cải tiến quy trình giữa các phòng ban.
- Ability to analyze performance and operational data against KPIs, and develop insights to inform planning, resourcing, and decision-making/ Có khả năng phân tích dữ liệu về hiệu suất và vận hành dựa trên KPI và phát triển thông tin chi tiết để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, nguồn lực và ra quyết định
- Expert prioritization skills with strong communication, analytical, interpersonal, and presentation skills (verbal & written)/ Kỹ năng giao tiếp, phân tích, giao tiếp và trình bày mạnh mẽ (bằng lời nói và bằng văn bản) tốt.
- Project management certification preferred/ Ưu tiên ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý dự án
- Product development project management experience a plus/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý các dự án phát triển sản phẩm.

Job Locations

Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Lovepop is on a mission to create one billion magical moments.

We believe that love is the foundation for a brighter world, and it grows when it is shared. Every day, we pour our hearts into developing creative, meaningful, and fun ways for you to share love with the people around you. We combine art and engineering to stretch the boundaries of the imagination and create magical cards and gifts that bring people together. Whether you’re celebrating a holiday, an important milestone, or an everyday moment, we aim to inspire you to share love with our amazing designs.

Available online and at retail and partner locations across the U.S, our cards and gifts create a memorable, shared connection between giver and receiver - a meaningful, creative, and fun experience. That’s a magical moment.

Since earning an investment from Kevin "Mr. Wonderful" O'Leary on ABC's "Shark Tank" in 2015, Lovepop has created thousands of unique designs to help you share love with the special people in your life.

Read full company information
Lô X9-1, đường 14B và đưòng 11B, KCN Hòa Khánh mở rộng - Phường Hoà Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam
500-999 staffs
Ms. Trang
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.