Designing Engineer

Login to view salary 100 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

13th month salary bonus and gifts
Salary will be discussed, will be one of highest among similar industry
Social, health, unemployment insurance, according to Vietnam Labor Law

Job Description

• Developing projects, various metal wire products inquired from customers.
• CNC production for developing products and mass production.
• maintenance of CNC bending machine.
• Contacting customers directly to develop projects.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• English communication needed.
• CAD program prefferred.
• At least 1 year experience in CNC machine related.

Job Locations

Khu phố 3B, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

The company specializes in aluminum product processing as well as many kinds of steel frames to outdoor industries. Our products are exporting to whole worldwide through plenty of outdoor manufacturers in Vietnam.

Read full company information
Khu phố 3B, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.