DevOps Engineer (Python, Django, AWS)

DevOps Engineer (Python, Django, AWS)

Login to view salary 81 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

- Grow stronger every day even during covid-19
- Having a personal development roadmap and being trained and created conditions for the development
- Open and creative environment

Job Description

3 Lý Do Để Gia Nhập hSpace:

• Phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày ngay cả trong giai đoạn covid-19
• Có lộ trình phát triển bản thân và được đào tạo, tạo điều kiện để phát triển
• Môi trường mở và sáng tạo

Công việc mô tả:

VỀ BẠN

Bạn là một người tài năng và có niềm đam mê, có trách nhiệm, có tinh thần khởi nghiệp, làm việc dưới áp lực của một môi trường phát triển nhanh chóng, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao hướng đến sự hài lòng của khách hàng và hợp tác với các đồng nghiệp của bạn.

Bạn là người năng động, có định hướng chi tiết, có kỹ năng kỹ thuật và năng động, làm việc tốt trong môi trường nhóm nhỏ năng động, nhịp độ nhanh. Bạn học hỏi nhanh chóng và đam mê giúp đỡ người khác.

VỀ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm của bạn:

• Làm việc với nhóm DevOps để định hình kiến trúc, thiết kế và triển khai của các hệ thống mới và hiện có nhằm nâng cao độ tin cậy, hiệu suất, hiệu quả và khả năng mở rộng của chúng.
• Tự động hóa các quy trình triển khai và cấu hình.
• Phát triển các công cụ và khuôn khổ độ tin cậy để nhóm DevOps sử dụng
Thúc đẩy hiệu quả trong các hệ thống và quy trình: lập kế hoạch năng lực, quản lý cấu hình, điều chỉnh hiệu suất, giám sát và phân tích nguyên nhân gốc rễ.

----------------------------------
3 Reasons to Join hSpace:

- Grow stronger every day even during covid-19
- Having a personal development roadmap and being trained and created conditions for the development
- Open and creative environment

Job Description:

ABOUT YOU

You are a talented and passionate person, responsible, entrepreneurial, working under the pressure of a fast growing environment, providing high quality services towards customer’s satisfaction and cooperate with your colleagues.

You are dynamic, detail-oriented, technically skilled and dynamic, working well in a dynamic, fast-paced small team environment. You learn quickly and are passionate about helping others.

ABOUT JOB

Your Responsibilities:

- Work with the DevOps team to shape the architecture, design, and implementation of new and existing systems to enhance their reliability, performance, efficiency, and scalability.
- Automate deployment and configuration processes.
- Develop reliability tools and frameworks for DevOps team to use
Drive efficiency in systems and processes: capacity planning, configuration management, performance tuning, monitoring and root cause analysis.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

3 năm trở lên trong vai trò tương tự
• Kỹ năng Python mạnh mẽ và kinh nghiệm viết kịch bản shell
• Hiểu biết tốt về các hệ thống phân tán quy mô lớn trong thực tế, bao gồm kiến trúc nhiều tầng, bảo mật ứng dụng, hệ thống giám sát và lưu trữ
• Kiến thức vững chắc về các nền tảng dựa trên đám mây (Azure, AWS, Google) và sẵn sàng tập trung sâu hơn vào các công nghệ AWS và Serverless
• Nắm bắt kiến thức về một hoặc nhiều AWS CloudFormation sau đây, Kubernetes / ECS / EKS, Docker, Kafka / AWS Kinesis, Rancher / AWS Fargate, kiến trúc Microservice, các công cụ triển khai tự động và quản lý các ứng dụng được chứa trong vùng chứa.
• Kỹ năng tiếng Anh tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả với đội kinh doanh và kỹ thuật.
• Khả năng gỡ lỗi và phân tích vấn đề nhanh chóng
• Khả năng học hỏi nhanh và áp dụng các kỹ năng mới một cách hiệu quả
• Khả năng đa nhiệm và chú ý đến từng chi tiết

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

hSpace là một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với nhiều dự án chuyển đổi số, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những người làm việc trong hSpace đều có một lộ trình định hướng phát triển, được đào tạo và phát triển theo định hướng; mỗi cá nhân được khuyến khích tạo lập và mở rộng các nhóm khởi nghiệp được đầu tư bởi hSpace hoặc các doanh nghiệp khác.

Khi tham gia hSpace, bạn sẽ nhận được những lợi ích tốt nhất:

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Lương thưởng tháng 13
100% lương trong thời gian thử việc
Bảo hiểm xã hội
15 ngày phép năm, với số ngày chưa sử dụng được chuyển sang năm sau (không giới hạn)
Đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm trên Udemy và Coursera
Các chuyến đi chơi cùng nhóm, tiệc công ty và các sự kiện thú vị khác hàng quý
Làm thêm giờ hiếm khi được yêu cầu.
Tại hSpace, chúng tôi có một câu nói: cùng bạn kiến tạo tương lai. Luôn có những cơ hội khởi nghiệp và lộ trình phát triển không giới hạn trong hSpace.

Chúng tôi mong cùng bạn kiến tạo tương lai.

---------------------------------------

Request:

- 3 years or more in a similar role
- Strong Python skills, shell scripting and Django experience
- Good understanding of large-scale distributed systems in practice, including multi-tier architectures, application security, monitoring and storage systems
- Solid knowledge of cloud-based platforms (Azure, AWS, Google) and willingness to focus more deeply on AWS and Serverless technologies
- Gain knowledge of one or more of the following AWS CloudFormation, Kubernetes/ECS/EKS, Docker, Kafka/AWS Kinesis, Rancher/AWS Fargate, Microservices architecture, automated deployment and management tools applications are contained in the container.
- Good English skills and ability to communicate effectively with sales and technical teams.
- Ability to debug and analyze problems quickly
- Ability to learn quickly and apply new skills effectively
- Ability to multitask and attention to detail

Why You Will Love Working Here

hSpace is an innovation and digital transformation startup ecosystem, with many digital transformation projects, innovative startup projects. The people working in hSpace all have a development-oriented roadmap, training and development-oriented; each individual is encouraged to create and expand start-up groups invested by hSpace or other businesses.

When you join hSpace, you will receive the best benefits:

Health care insurance
Annual health check
13th month salary
Social insurance
15 days annual leave, with unused days carried over to the next year (unlimited)
Technical and soft skills training on Udemy and Coursera
Group outings, company parties and other exciting events quarterly
Overtime is rarely required.
At hSpace, we have a saying: together create the future. There are always startup opportunities and unlimited growth paths in hSpace.

We look forward to creating the future with you.

Job Locations

Landmark 3, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

hSpace is an innovation and digital transformation startup ecosystem, with many digital transformation projects, innovative startup projects. The people working in hSpace all have a development-oriented roadmap, training and development-oriented; each individual is encouraged to create and expand start-up groups invested by hSpace or other businesses.

When you join hSpace, you will receive the best benefits:

Health care insurance
Annual health check
13th month salary
Social insurance
15 days annual leave, with unused days carried over to the next year (unlimited)
Technical and soft skills training on Udemy and Coursera
Group outings, company parties and other exciting events quarterly
Overtime is rarely required.
At hSpace, we have a saying: together create the future. There are always startup opportunities and unlimited growth paths in hSpace.

Read full company information
Landmark 3, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, TPHCM
25-99 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.