Điều Phối Đào Tạo/training Coordinator

Điều Phối Đào Tạo/training Coordinator

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 844 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary bonus
Premium health insurance
Interesting package & commissions

Mô Tả Công Việc

ROLES
• The Training Coordinator is responsible for implementing the training curriculum framework for teachers/ managers and supporting training manager in marketing the training products to clients, including: design the power points, market survey and administration tasks.
RESPONSIBILITIES
• Work with school teachers/ managers to set up training schedule based on the approved framework
• Develop guidelines for internal and external training courses
• Set up facilities, training materials and tea breaks required for training courses
• Send invitation and provide pre-training instructions and support for clients including teachers and managers
• Write updates of the training courses on school website and fan page as a tool for marketing of the HI
• Work with trainers and training companies on terms and contracts and with relevant departments of the school for contract agreements and payment
• Liaise with trainers to ensure the implementation of training programs run as planned
• Observe classes, give feedback and provide post-training support for teachers and managers
• Review content and course delivery with clients and provide feedback, as well as identify future course and training needs
• Resolve any specific problems and provide recommendation for tailored training programs as necessary
• Assess the skills and techniques delivered to clients and teachers to assess the effectiveness of training programs
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

MINIMUM ACADEMIC/PROFESSIONAL QUALIFICATION
• Vietnamese
• Bachelor Degree

RELATED EXPERIENCE
• Have experience in designing power points
• Have working experience in administration duties
• Have working experience in training and upskilling of staff
• Some educational teaching/training background preferred

COMPETENCIES (KNOWLEDGE, SKILLS & ABILITIES)
• Excellent English communication skill (verbal & written)
• Listening Skill
• People/Interpersonal Skills
• Organizational Skills
• Computer Skills: power point design

Địa Điểm Làm Việc

04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

TH School is a brand new education model that is located on 20,000 m2 of land in the center of Hanoi. TH School provides an International education system that is successful in over 1800 schools in 100 nations around the world. TH School offers education from Kindergarten to High School and follows international curricula such as IPC, IMYC, IGCSE and AS / A Level (Undergraduate Pathway). Moreover, students have the opportunity to learn the Vietnamese program (History, Geography, Civic Education) and Vietnamese using the most modern methods

Trường TH School là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới tọa lạc trên mảnh đất gần 20,000 m2 giữa trung tâm Hà Nội với hệ thống chương trình giảng dạy chuẩn nguyên bản quốc tế - đã thành công trên 1800 trường với gần 100 quốc gia trên thế giới. TH School xác định lộ trình giáo dục bắt đầu từ Mầm non đến hết PTTH, sử dụng các giáo trình quốc tế như IPC, IMYC, IGCSE và AS/A level (dự bị đại học), học sinh được học thêm chương trình Việt Nam học ( Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và Tiếng Việt được thu gọn một cách khoa học nhất.

Xem toàn bộ thông tin công ty
04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
100-499 nhân viên
Bộ phận Tuyển dụng
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)