Digital Product Owner Senior Officer Urgent job

Digital Product Owner Senior OfficerUrgent job

$500 - $2000 697 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary package, 15 days of annual leave, Premium Healthcare for employee & family
Life & Cancer Insurance, Fitness Allowance
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

** Job Purpose:
Digital Product Owner primarily focus on the design, integration and program management of Digital Customer experience tribe to deliver digital strategy and help business to improve the NPS scores.
solution

** Key Responsibilities:
* Digital Projects execution
- Manage cross functional complex digital projects with various teams such as Mobile Product, Technology, UI/UX Design, Operations… and other business/functional teams to deliver Digital Strategy
- Attend agile ceremonies including daily standups, planning, and retrospectives, working in partnership with project teams on execution
- Prioritized backlog, grooming, user story definition and Agile support: in partnership with Product Solution Department, Sales department to create, maintain, and prioritize a well-defined backlog
- Proven ability to translate the plan into feature and user story documentation
- In partnership with the project teams, drive, negotiate, and prioritize activities and problem solve to mitigate risks to meet business commitments by staying on-schedule and within budget
- Collaborate with a cross-functional team of stakeholders, project managers, scrum masters, business analysts, developers, and testers to build, execute and release features in alignment with digital programs and automation initiatives
- Review and support the development of user acceptance test plans with project teams to ensure a quality and defect free deliverable to customers
* Continuous improvement
- Drive the ongoing identification of business needs and/or opportunities for improvement and deliver those enhancement/initiatives
- Drive and implement new product/service change/setup
- Other tasks as required by line manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor’s degree in business administration, technology or related disciplines
5 years’ experience in managing projects or business analysis
- Experience in insurance or financial services industry is a plus.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Việt Nam

Về Chúng Tôi

Established in 2016, MB Ageas Life is a joint venture of Military Commercial Joint Stock Bank from Vietnam, Ageas Group from Belgium, and Muang Thai life insurance from Thailand.
Towards the goal of becoming the most trusted leading life insurance company, MB Ageas Life implements the "Omni-channel" development strategy. In which, Bancassurance channel is widely deployed at 300 MB branches and transaction offices nationwide. The traditional agency channel continues to expand with thousands of consultants and a system of official offices across Vietnam. Digital channels are developed synchronously, and professionally on digital platforms.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Lương thưởng và phúc lợi

•   Thu nhập cạnh tranh 15-16 tháng lương/năm.
•   Gói phúc lợi phấp dẫn: chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và gia đình; phụ cấp (tập thể thao, ăn trưa, đi lại,…), teambuilding, đào tạo hàng năm,…

Nguyên tắc làm việc

•    Tin tưởng, phân công, trao quyền dựa trên năng lực của đội ngũ
•    Cập nhật xu hướng, áp dụng chuyển đổi số trong mọi hoạt động hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả


Lộ trình phát triển

•    Ghi nhận công khai, minh bạch
•    Trao cơ hội và thử thách để nhân sự bứt phá
•    Đầu tư vào đào tạo và xây dựng lớp lãnh đạo kế cân

Môi trường

•    Môi trường làm việc hiện đại, đa quốc tịch, đa văn hóa, năng động và hạnh phúc
•    Nơi làm việc tốt nhất 2021 do HR Asia Award bình chọn

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Tầng 15 Tòa nhà 21 Cát Linh - phường Cát Linh - quận Đống Đa - Hà Nội

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)