Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Distribution Supervisor/ Giám Sát Vận Tải ( Bình Dương) ( Male Only)

YCH - Protrade Co., Ltd. Dong An Quarter, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Nơi làm việc: Bình Dương


337 lượt xem
Đăng tuyển 5 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Attractive salary and bonus
24/24 Insurance, Grass Savoye Willis health care...
Professional, dynamic working environment

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Distribution
Trucking Control
Transportation / Distribution / Supply Chain

Bạn Sẽ Làm Gì

- Ensure that all delivery schedule and track deliveries are met customers’ requirements
Đảm bảo kế hoạch và tiến độ giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
- Update and provide tracking information to customers as well as to internal managers
Cập nhật và cung cấp thông tin theo dõi việc giao hàng đến khách hàng cũng như trưởng bộ phận
- Monitor and report driver issues such as accidents, safety concern or licensing issues
Theo dõi và báo cáo các vấn đề liên quan đến tài xế (tai nạn, an toàn hoặc giấy phép lái xe)
- Manage the vehicle fleet and ensure vehicles are functioned.
Quản lý đội xe và đảm bảo xe luôn vận hành đúng yêu cầu
- Maximize delivery works load of vehicle.
Sắp xếp sao cho có thể tận dụng tối đa khả năng chứa hàng của phương tiện
- Liaise with contractors to resolve all delivery issues.
Phối hợp với các nhà thầu để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng
- Co-ordinate and resolve any disputes arising from delivery team.
Phối hợp và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ đội giao hàng
- Perform other job related duties as and when requested by superior.
Thực hiện các ông việc khác theo yêu cầu của giám sát
- Sending Daily/monthly KPI report & monthly Billing to customers/vendors
Gửi báo cáo KPI ngày/ tháng và gửi bảng kê hàng tháng cho khách hàng/nhà thầu

Chuyên Môn Của Bạn

- Comprehensive understanding of distribution concepts, especially of FMCG
Am hiểu các khái niệm về điều phối, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng nhanh
- Ability to work under high pressure
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Compulsory IT skills in Windows, Excel, and Word
Kỹ năng vi tính thành thạo (Word, Excel, Windows)
- Dynamic, open minded & communicative person
Năng động và khả năng giao tiếp tốt
- 3-4 years' experience in transportation co-ordination at Logistics companies
3-4 năm kinh nghiệm trong việc điều phối vận tải ở các công ty Logistics
- English communication skill is a plus
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế
- College graduated up with ralevant department
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành phù hợp

Về Công Ty Chúng Tôi

YCH - Protrade Co., Ltd. Dong An Quarter, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Tên người liên hệ: Ms. Thúy Anh
Qui mô công ty: 100-499

Founded in 1955, YCH Group is the leading logistics management and supply-chain solutions company in Asia. YCH provides award-winning, end-to-end supply-chain solutions to leading MNCs of the Electronics, Chemical, and Customer Goods Industries. Complemented by our strong international networks and 50-years of expertise in integrated 3PL services (ie: Freight, Transportation, and Warehousing), our web-based supply-chain solutions: IntributionTM (Manufacturing Logistics), IntrabutionTM (Finished Goods Distribution Logistics), and RetrogistricsTM (Service & Spares Return Logistics) optimizes the entire supply-chain for global businesses. With operation in Singapore, Malaysia, China, Thailand, Hong Kong, Philippines and Australia, the YCH’s vision is to build the logistics superhighway in a borderless world. YCH Protrade Company Limited is a JV between The YCH Group (Singapore) and Protrade Corporation (Vietnam).

Headquarter: Dong An Quarter, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province.

Hanoi Branch office: R.102.1st Floor, Ocean Park Building, No. 1, Dao Duy Anh St., Dong Da Dist., Hanoi City.

HCMC Sales Office: Office 304, 3rd floor, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, District 1, HCMC, Vietnam
Company Size: 100-499

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Bằng cấp quốc tế.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Hỗ trợ cho vay học phí.