Dotnet Enginner

Đăng nhập để xem mức lương 850 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Bảo hiểm sức khỏe

Mô Tả Công Việc

Vinsoftware là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech _ Vinroup - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất châu Á với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 16 tỷ USD. Định hướng phát triển của VinSoftware là cung cấp công cụ công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ các đơn vị kinh doanh của Vinroup tiếp tục phát triển và dẫn đầu trong lĩnh vực của họ.

Chúng tôi tìm kiếm Senior/Expert Dotnet Enginner với những yêu cầu công việc như sau:

Yêu Cầu Công Việc
• Experience creating, maintaining, optimising and writing queries for MS SQL.
• Experience using an ORM library such as Entity Framework or nHibernate.
• Experience using various dependency injection frameworks such as Ninject, Autofac, Unity, Spring etc.
• Experience building and integrating with RESTful web services built using WebApi.
• Client side experience using Javascript and Javascript libraries.
• Experience with Angular.js, React.JS or similar on the client side.
• Experience with Bootstrap or similar CSS frameworks.
• Experience with source control systems such as SVN or GIT.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chung:
1. More than 3 years developing enterprise systems using the .NET, ASP MVC, Entity Framework & Sql Server.
2. Familiar with common design and implementation patterns and principles such as, Dependency Injection/Ioc, Test Driven Development, REST, MVC, MVVM, SOLID principles etc.
3. Have ambition, leadership skills and strong problem solving capabilities.

Ưu tiên:
• Experience with a message broker/message bus framework such as RabbitMQ, nServiceBus or similar.
• Experience with a cloud service such as Azure, Amazon or similar.
• Exposure to any kind of No-SQL database technologies.
• Experience integrating with 3rd party systems.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Vinsoftware là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech _ Vinroup - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất châu Á với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 16 tỷ USD. Định hướng phát triển của VinSoftware là cung cấp công cụ công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ các đơn vị kinh doanh của Vinroup tiếp tục phát triển và dẫn đầu trong lĩnh vực của họ.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hà Nội
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

Chứng chỉ được công nhận toàn cầu từ Đại học Nice – Sophia Antipolis, Pháp cấp

Mở ra cơ hội đảm nhận các vị trí cao trong các doanh nghiệp – tập đoàn lớn

Trao đổi và học hỏi kiến thức quản lý với các giảng viên giàu kinh nghiệm