(Dược Thú Y) Nhân Viên Phát Triển Công Thức / Development Formulator

(Dược Thú Y) Nhân Viên Phát Triển Công Thức / Development Formulator

Job Locations: Dong Nai
Login to view salary 250 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

13th month salary, bonus
Voluntary Health Insurance
Cơ hội phát triển chuyên môn

Job Description

Belonging to Research, Development & Licensing (RDL) Asia Department and reporting directly to Development Formulation Executive, this position has the following key mission:

- Support to manage warehouses (raw material and finished product warehouses): Ensure raw material with CoA, MSDS available, labeling properly and keep updating input and output on the list / RDL software.

- Support to follow up the qualification plan of equipment : calibration / maintenance / cleaning equipment regarding master plan.

- Prepare manufacturing trial documentation for pilot / small production runs and scale-up operations.

- Participate on production of lab /pilot / scale-up batches.

- Perform safety and housekeeping properly regarding SOP.

- Ensure all records are filled out on time.

- Comply with GMP’s, SOP’s and all regulatory documentation.

- Support supervisor to perform the tasks as request

******************************

Trực thuộc Phòng Nghiên cứu, Phát triển & Đăng ký Sản phẩm (RDL) Châu Á và báo cáo trực tiếp cho Chuyên Viên Phát Triển Công Thức, vị trí này có các nhiệm vụ chính sau:

- Hỗ trợ quản lý kho (kho nguyên liệu, kho thành phẩm): đảm bảo nguyên vật liệu có đầy đủ CoA, MSDS, dán nhãn đúng quy cách và cập nhật tình trạng nhập/xuất kho trên danh sách và phần mềm quản lý kho của phòng RDL.

- Hỗ trợ theo dõi kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị: hiệu chuẩn/bảo trì/ vệ sinh thiết bị theo kế hoạch tổng thể.

- Chuẩn bị hồ sơ lô để sản xuất các lô nhỏ, vừa và lớn (pilot).

- Tham gia sản xuất các lô trong phòng thí nghiệm.

- Thực hiện an toàn và quản lý phòng lab tuân thủ theo SOP.

- Đảm bảo ghi chép đầy đủ và đúng thời gian.

- Tuân thủ các GMP, các SOP và tài liệu quy định.

- Hỗ trợ người giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

. Chemistry/ Pharmacy or scientific degree.

. Have experience in pharmaceutical environment as a plus

. Good at English communication & IT skills (Ms Word, Excel, Access…).

. Ability to work under pressure, teamwork.

. Must be flexible, a strong team player, excellent attention to detail and have a hands-on approach.

. Ability to prioritize, organize workload and manage time successfully.

. Ability to problem-solve and resolve conflict.

. Creativity & innovation.

. Working place: Song May IZ, Trang Bom, Dong Nai.

********************************

. Tốt nghiệp đại học ngành Hóa, Dược hoặc các ngành nghiên cứu khoa học.

. Có kinh nghiệm trong môi trường Dược là 1 lợi thế.

. Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp và thao tác trên các phần mềm MS Word, Excel, Access là một ưu điểm.

. Khả năng chịu áp lực công việc, làm việc nhóm.

. Cần sự linh hoạt, tinh thần đồng đội mạnh, chú ý đến chi tiết và có cách tiếp cận thực tế.

. Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổ chức công việc và quản lý thời gian hợp lý

. Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong môi trường GMP/GLP.

. Khả năng giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột.

. Sáng tạo và đổi mới.

. Nơi làm việc: KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai.

Chúng tôi sẽ liên hệ các ứng viên phù hợp.

Job Locations

KCN Sông Mấy, Bắc Sơn, Trảng Bom

Founded in 1968 by a French veterinarian, Virbac is an independent pharmaceutical laboratory since always dedicated to animal health. Currently ranked 7th worldwide, the company is present in more than 100 countries, offering a comprehensive and practical range of products and services covering the majority of species and pathologies. Virbac innovation, based on both technological advances and listening to the customers, relies on reactive production facilities which meet the highest international quality standards. For nearly fifty years, these specific features have allowed the company to build a personalized relationship with veterinarians and farmers in every country. Through this privileged partnership, in which social, health and environmental issues come together, Virbac contributes, day after day, to shape the future of animal health. This information can be found in the website: corporate.virbac.com.

Virbac Vietnam Company Limited, established in 1997, is one of the subsidiaries of Virbac S.A (France). Its Factory, located in Dong Nai, is designed and operates in compliance with the WHO GMP (Good Manufacturing Practices) standards in order to manufacture high-quality products for local and export markets. More details at vn.virbac.com

To expand our business in Vietnam, we are now looking for a motivated and committed candidate for the following position:

Read full company information
6F, 17 Ba Huyen Thanh Quan Str, Dist.3, HCMC
100-499 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam