Ecommerce Executive

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1097 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Training opportunity abroad

Mô Tả Công Việc

我们正在寻找一名Amazon/AliExpress/Lazada电商运营助理加入我们的团队。在这个职位中,您将协助电商运营团队完成以下任务:
• 支持Amazon/AliExpress/Lazada店铺管理,包括产品上架、库存管理、订单处理和售后服务。
• 协助研究市场趋势和竞争对手,制定并执行电商运营策略,以增加销售额和客户满意度。
• 管理产品图片、描述和评论,以确保准确和吸引人的产品信息。
• 与客户服务、营销和物流等内部团队合作,以确保订单处理和交付及时。
• 通过数据分析和报告提供决策支持,跟踪销售数据、客户反馈和广告效果等指标。

We are seeking an Amazon/AliExpress/Lazada E-commerce Operations Assistant to join our team. In this position, you will assist the e-commerce operations team with the following tasks:
• Support Amazon/AliExpress/Lazada store management, including product listing, inventory management, order processing, and after-sales service.
• Assist in researching market trends and competitors, and develop and execute e-commerce operation strategies to increase sales and customer satisfaction.
• Manage product images, descriptions, and reviews to ensure accurate and attractive product information.
• Collaborate with internal teams such as customer service, marketing, and logistics to ensure timely order processing and delivery.
• Provide decision support through data analysis and reporting, tracking sales data, customer feedback, and advertising effectiveness, among other metrics.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

职位要求:
• 大学本科及以上学历,电子商务、市场营销、商业管理或相关领域优先考虑。
• 有电子商务运营或相关领域工作经验者优先考虑,但欢迎应届毕业生申请。
• 熟悉电商运营策略和工具,具备数据分析和商业敏感度。
• 熟练掌握数据分析工具,如Excel和Google Analytics。
• 具备强大的团队协作和沟通能力,能够与不同团队合作。
• 具有高度的责任感和职业道德,能够在压力下工作。
• 中文听说读写能力达到高阶水平,英语或法语流利者优先考虑。

Job Requirements:
• Bachelor's degree or above in e-commerce, marketing, business administration, or related field preferred.
• Experience in e-commerce operations or related fields is a plus, but fresh graduates are also welcome to apply.
• Familiarity with e-commerce operations strategies and tools, with data analysis and business acumen.
• Proficient in data analysis tools such as Excel and Google Analytics.
• Strong team collaboration and communication skills, able to work with different teams.
• High sense of responsibility and work ethic, able to work under pressure.
• Advanced proficiency in spoken and written Chinese, with fluency in English or French preferred.

Địa Điểm Làm Việc

25 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Thành phố

Puwell Cloud Tech Ltd.(普维云技术有限公司)成立于2005年,总部位于中国杭州。作为一家AIoT的SaaS服务领域的公司,Puwell Cloud Tech Ltd. 倡导“different for better”的理念,鼓励员工在工作中不断追求卓越,提高工作效率和激发员工创新实践。公司的扁平化组织结构、平等自由的工作氛围以及员工对工作目标的认同,保证了公司长期稳定发展。

Puwell Cloud Tech Ltd. 提出了分布式中心与边缘计算相结合的视频云架构,旨在设计开发视频云平台,在应用层为全球范围的实时视频信息传输、存储和应用提供基础服务,使得越来越多的人能够像获取“水、电、气”一样便捷地获取实时视频信息。公司的视频云服务已经在全球布署了6个数据中心,服务落地100多个国家。公司管理着数以百计的服务器,并为数以千万计的客户提供了7*24小时的服务。在行业内,Puwell Cloud Tech Ltd. 处于领先位置,是一家值得信赖的视频云服务提供商。

Puwell Cloud Tech Ltd. 的开放合作理念也赢得了广泛的赞誉,与众多企业和机构建立了良好的合作关系。未来,公司将继续致力于推动AIoT技术的发展,为全球客户提供更加优质的服务。

Puwell Cloud Tech Ltd.(Công ty Công nghệ Đám mây Puwell)được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Là một công ty trong lĩnh vực dịch vụ SaaS AIoT, Puwell Cloud Tech Ltd. khuyến khích tinh thần “different for better”, động viên nhân viên không ngừng tìm kiếm sự xuất sắc, nâng cao hiệu suất làm việc và kích thích thực hành đổi mới sáng tạo. Cấu trúc tổ chức phẳng, không khí làm việc bình đẳng tự do và nhận thức của nhân viên về mục tiêu công việc đảm bảo cho sự phát triển ổn định dài hạn của công ty.

Puwell Cloud Tech Ltd. đã đưa ra kiến trúc đám mây video kết hợp giữa trung tâm phân tán và tính toán biên, nhằm thiết kế và phát triển một nền tảng đám mây video, cung cấp dịch vụ cơ bản cho việc truyền thông, lưu trữ và ứng dụng thông tin video trực tiếp trên toàn cầu. Dịch vụ này cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông tin video trực tiếp như việc truy cập "nước, điện, khí" và được triển khai trên toàn cầu với 6 trung tâm dữ liệu và hơn 100 quốc gia sử dụng dịch vụ. Công ty quản lý hàng trăm máy chủ và cung cấp dịch vụ 24/7 cho hàng triệu khách hàng. Trong ngành, Puwell Cloud Tech Ltd. là nhà cung cấp dịch vụ đám mây video đáng tin cậy dẫn đầu.

Tinh thần hợp tác mở của Puwell Cloud Tech Ltd. cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi và xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp và tổ chức. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghệ AIoT và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng toàn cầu.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)