Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Education Consulting Company

Universal Network Connection(unc) 15th Fl., AB Tower, 76 Le Lai, District1, HCM, Viet Nam

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh


1294 lượt xem
Đăng tuyển 20 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Incentives by performance

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Accounting
Education Consultant
English - Fluent

Bạn Sẽ Làm Gì

Company Information
The biggest migration consultant group having HQ in Korea
www.uncasia.com

Education Consultant Manager
1. Consulting potential customers who want to study in Australia
2. Managing and training other counsellors
3. Handling customers' complaints and refund requests
4. Team management and report to business director

Education Consultant
1. Consulting potential customers who want to study in Australia
2. Contacting Australian Education Providers
3. Making application for admission
4. Applying for a student visa and/or a student guardian visa and following up the visa application process

Accountant
1. Payroll
2. Tax report
3. Finance audit
4. Fully responsible of spendings and earnings

Chuyên Môn Của Bạn

All Employees must be good at either English or Korean language including verbal

Education Consultant Manager
1. Minimum 7 years of experience in the field of Australian Education Consulting
2. Bonus point : Studied in Australia, QEAC certificate holder

Education Consultant
1. Minimum 3 years of experience in the field of Australian Education Consulting
2. Bonus point : Studied in Australia, QEAC certificate holder

Accountant
1. Minimum 2 years of experience in the field for both accounting and HR

Về Công Ty Chúng Tôi

Universal Network Connection(unc) 15th Fl., AB Tower, 76 Le Lai, District1, HCM, Viet Nam

Tên người liên hệ: Louis Kim
Qui mô công ty: 25-99

www.uncasia.com

The biggest migration consulting company in Korea

Major markets are Australia, Canada and USA

6 different branches in other countries

We help Vietnamese people to study abroad, start their career and permanent settlement

Việc làm khác từ Công ty này

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Bằng cấp quốc tế.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Hỗ trợ cho vay học phí.