Education Planner (Sales & Care; Competitive Base Salary & Incentive Package)

Education Planner (Sales & Care; Competitive Base Salary & Incentive Package)

Đăng nhập để xem mức lương 963 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary
Healthcare Insurance
Discount English fee

Mô Tả Công Việc

Performance KPIs
KPIs
- Sales: 40%
- Re-sales: 40%
- Revenue: 20%

1. Handle student enrolment
 Sign up students for courses
 Arrange payment for courses
 Check the inquiries
 Arrange class transfers
 Arrange school fee refunds
 Arrange school fee savings
 Assign classes and level placement for students
 Follow up company and private class payments by bank transfer

2. Handle programmes consultations and sales activities
 Introduce the company
 Clarify customers’ needs
 Give pre-consultations
 Get students’ information
 Arrange placement tests
 Deliver programmes / course consultations

3. Handle customer care activities
 Handle customer complaints, customer requests
 Update and follow up Customer Complaint Resolution Records
 Update waiting lists
 Follow up booking lists
 Do the telesales
 Email to customers as requested

4. Handle customer payment
 Receive customer payments
 Hand over cash balance to ACC/TTO

5. Account Management
 Manage service process to satisfy the customers
 Monitor and manage account to get high re-sales rate
 Build good relationship with all account to increase loyalty and get referral
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications
 Good product knowledge
 Sales orientation
 College/University graduated is an advantage
 Sales experience, including in counselling, advising and customer service

Skills
 Good communication and persuasion skills
 Excellent interpersonal skills
 Team player, interacts well with people of all levels
 Strong sales and customer service focus

Language: Fluent in Vietnamese; English fluency is an advantage
Computer: Familiar with MS Office

Other requirements:
 Age range: 21 to 30
 Well presented
 Enthusiastic, professional and well-organized
 Ability to work independently as well as in a team
 Available for shift working
 Ability to work under pressure
 Outgoing personality and self motivated
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

ILA Vietnam is a foreign-owned educational and training company. We offer a broad range of educational programmes and services, including:
• English language programmes for children and adults
• International exam preparation
• Teaching Training
• Corporate training
• Overseas study placement services and consultation
In 2014, we educated more than 35,000 students at ILA centres in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Vung Tau.
We make considerable and continuous investments in our programmes, services and facilities to ensure that our students receive an education of the very highest standard.

ILA Vietnam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ bao gồm:
• Chương trình giảng dạy Anh ngữ dành cho trẻ em và người lớn
• Chương trình luyện thi các kỳ thi quốc tế
• Chương trình đào tạo giáo viên
• Đào tạo doanh nghiệp
• Trung Tâm Du Học ILA
Năm 2014, ILA có hơn 35.000 học viên đang theo học tại tất cả các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu.
ILA luôn chú trọng đầu tư và cập nhật liên tục đối với các chương trình học, dịch vụ, trang thiết bị dạy và học tại tất cả các cơ sở nhằm đảm bảo mỗi học viên theo học với ILA đều nhận được sự đào tạo theo tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp.

Xem toàn bộ thông tin công ty
146 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, Dist. 3, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
HR Department
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH TẾ TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG (MEBF) TẠI CFVG

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH TẾ TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG (MEBF) TẠI CFVG

100% các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư quốc tế chất lượng cao đến từ châu Âu

06 Giờ chuyên đề chia sẻ thực tiễn về bối cảnh Việt Nam với các chuyên gia và quản lý cao cấp tại những định chế tài chính hàng đầu

02 tuần học tập thực tế tại ngân hàng và tập đoàn tài chính nổi tiếng tại Paris Pháp