EHS Manager / Trưởng Phòng EHS

EHS Manager / Trưởng Phòng EHS

Địa Điểm Làm Việc: Bắc Ninh | Hà Nội
Thương lượng 2609 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận, full lương tháng 13
Các chế độ bảo hiểm và lương theo luật lao động Việt Nam
Du lịch hàng năm

Mô Tả Công Việc

- Leading the Company to ensure continuous improvement of the EMP&OHS/ Định hướng cải tiến các hạng mục EMP&OHS của Công ty.
- Identifying EMP&OHS objectives and targets for the Company/Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu của EMP&OHS cho Công ty.
- Defining EMP&OHS responsibilities for employees and contractors and ensures that those responsibilities are fulfilled/ Xác định trách nhiệm EMP&OHS cho nhân viên, nhà thầu và đảm bảo những trách nhiệm đó được thực hiện.
- Maintaining Company’s EMP&OHS permits, records, and regular reporting to Government, Lenders, and Management Board of Company/ Theo dõi, duy trì các giấy phép, hồ sơ EMP&OHS của Công ty và báo cáo thường xuyên đến Cơ quan Nhà nước, Đối tác và Ban quản lý của Công ty.
- Ensuring that all documentation and records required to comply with procedures that are current, available, and auditable and are properly executed/ Đảm bảo tất cả các tài liệu và hồ sơ cần thiết, sẵn sàng để đáp ứng đúng các thủ tục hiện tại và có thể kiểm toán.
- Keeping abreast of applicable Vietnamese legal requirements/ Bám sát các yêu cầu pháp lý hiện hành của Việt Nam.
- Working to establish appropriate safety culture at factory and officeand promotes safety awareness through initiatives and programs designed to meet safety objectives and targets/ Thiết lập văn hoá an toàn phù hợp với nhà máy và văn phòng, thúc đẩy nhận thức về an toàn thông qua các sáng kiến và chương trình được thiết kế để đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu an toàn.
- Establishing and implements an EMP&OHS auditing process, field inspections, and safety walk programs ensuring appropriate corrective actions are tracked and completed in a timely manner/ Thiết lập và thực hiện quy trình đánh giá EMP&OHS, khảo sát thực địa và các chương trình Safety Walk; đảm bảo các hành động khắc phục thích hợp được theo dõi và hoàn thành kịp thời.
- Leading accident/incident investigations and distributes results of investigation reports and lessons learned/Chủ trì điều tra tai nạn/ sự cố, phổ biến kết quả điều tra và các bài học kinh nghiệm.
- Interfacing with all appropriate authorities associated with accident/incident investigations/ Trao đổi với các Cơ quan chức năng có liên quan để điều tra tai nạn/ sự cố.
- Encouraging the involvement of all employees and contractors in EMP&OHS program activities/Khuyến khích tất cả các nhân viên và nhà thầu tham gia vào các hoạt động của chương trình EMP&OHS.
- Facilitating meetings, information flow, and management of safety for the Project/ Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp, luồng thông tin và quản lý an toàn cho Dự án.
- Coordinating with the EMP&OHS Leader and the monitoring teams to ensure that the necessary data is recorded and required reports are prepared and submitted to the relevant parties/ Phối hợp với các trưởng nhóm EMP&OHS và nhóm giám sát đảm bảo ghi nhận các dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo cần thiết để giao nộp cho các bên liên quan.
- Reviewing the EMP&OHS on an annual basis/ Đánh giá EMP&OHS hàng năm.
- Supervising the Contractor's activities to ensure compliance with OHSMP requirements and addressing any non-compliance issues/ Giám sát các hoạt động của Nhà thầu đảm bảo tuân thủ các yêu cầu OHSMP và giải quyết các vấn đề không tuân thủ.
- Conducting periodic OHS audits/ Đánh giá OHS định kỳ.
- Conducting annual update of OHS Risk Assessment/ Tiến hành cập Đánh giá rủi ro OHS hàng năm.
- Review and approve for work permits for hazardous jobs/Xem xét và phê duyệt giấy phép lao động đối với các công việc của nguy cơ nguy hiểm.
- Developing and Arranging Environmental monitoring such a Air quality, Waste water, and Noise, and EMP&OHS training such a training for operation heavy machine, and Fire prevention and rescue drills/ Xây dựng và sắp xếp thiết bị giám sát Môi trường như Chất lượng không khí, nước thải, tiếng ồn và đào tạo EMP&OHS như đào tạo vận hành máy móc nặng, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ.
- Making budget related EHS management cost such a Environmental monitoring cost and training cost/ Dự toán chi phí quản lý EHS liên quan đến ngân sách như chi phí Quan trắc môi trường và chi phí đào tạo.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- More than 10 yeas as EHS field/Trên 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý EHS

* Quyền lợi
- Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận
- Full lương tháng 13
- Thẻ bảo lãnh viện phí PVI
- Nghỉ phép 14 ngày /năm
- Khám sức khỏe định kì tại bệnh viện đa khoa
- Du lịch hàng năm
- Các chế độ bảo hiểm và lương theo luật lao động Việt Nam

* Địa điểm làm việc: Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa Điểm Làm Việc

Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Hà Nội, Vietnam

• T&J Green Energy Co., Ltd was established on December 28th, 2020, becoming the first joint venture company in the field of waste to energy (WtE) in Vietnam between Thuan Thanh Environment Joint Stock Company - a leading company in the field of recycling and waste treatment in Bac Ninh, with the treatment capacity up to 500 tons per day and JFE Engineering Corporation - a Japan’s leading company with strengths and valued experiences in construction and operation of Waste to Energy plants.
• The company is developing a modern Waste to Energy (WtE) plant in Cuu Yen Village, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam. The construction of the WtE plant started in January 2022 and will be completed for operation in January 2024. The plant will incinerate 500 tons of municipal solid waste and industrial solid waste per day, with a power output of 11.6MW and an expected annual power generation of 91,872 MWh. The plant will use the high-technology from Japan (Waste incineration for power generation). The project is expected to supply about 100 million KWh/ per year to the National grid.
• Company size: less than 100
• Address: Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
• Website: http://tjgreenenergy.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
10-24 nhân viên
HR Dept
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp