EHS Specialist - Chuyên Viên An Toàn (Làm Tại Bắc Ninh)

EHS Specialist - Chuyên Viên An Toàn (Làm Tại Bắc Ninh)

$450 - $600 503 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Được tham gia bảo hiểm ngay từ thời gian thử việc
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6
Chế độ nghỉ mát, tăng lương hàng năm, thăng chức theo năng lực

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng nội qui, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong công ty/ Set up regulatión on occupational safety and health, firefighting in the ccompany

2. Xây dựng kế thoạch an toàn- vệ sinh lao động hàng năm / Set up occupational safety and health yearly plan

3. Xây dựng các nội quy về vệ sinh lao động/ Set up regulations on occupational health

4. Quản lý chất thải/ Waste Controlling

5. Xây dựng kế thoạch an toàn phòng cháy chữa cháy hàng năm / Set up fire fighting yearly plan

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng/ Implement other tasks assigned by Manager
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm về EHS ít nhất 2 năm/2 years of experience in EHS position

- Sử dụng thành thạo vi tính: excel, powerpoint/ Good at using computers: excel, powerpoint etc…

- Có thể đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng anh/ Can read, write and communicate in English

Địa Điểm Làm Việc

Số 6, đường 15, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Hà Nội, Vietnam

Nittan Viet Nam is a 100% foreign – owned company with investment from Japan and Thailand. With our welcome spirit and orientation of focusing on human resource, all potential staff experiencing the training courses will have great opportunities to build up your future career and become key persons in the organization.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No. 6, Street 15, VSIP Bac Ninh, Tu Son Town, Bac Ninh
100-499 nhân viên
HR dept
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận