Electrical Commissioning Engineer/ Kỹ Sư Điện Tàu Thủy

Electrical Commissioning Engineer/ Kỹ Sư Điện Tàu Thủy

Login to view salary 603 views - Expires in 16 hours

What We Can Offer

13 ~ 14 month salary & Other bonus as company policy
Training locally and oversea
Summer trip. European styled friendly and professional working environment

Job Description

- Setting up, operating installations and finishing testing programs following HAT/SAT protocols for electrical systems
Cài đặt, vận hành và hoàn thiện các chương trình kiểm tra cho hệ thống điện theo quy trình thử tại bến và thử biển

- Checking, supporting and coordinating the activity of OEM suppliers during commissioning phase
Kiểm tra, hỗ trợ và điều phối công việc của các đơn vị thầu phụ trong quá trình vận hành

- Reporting test data in HAT/SAT documents as well as for improvement points/standardisation
Báo cáo số liệu khi thử tại bến và thử biển, cũng như là cho các ý kiến cải tiến hay tiêu chuẩn hóa

- In pre-commissioning phase, doing pre checks for cable installations and completeness of connections to support efficient commissioning of systems
Trong giai đoạn kiểm tra ban đầu trước khi vận hành hệ thống, kiểm tra việc lắp đặt đường dây và đấu nối để hỗ trợ việc vận hành hệ thống hiệu quả

- Checking electrical drawings and signalling issues. Providing improvement proposals to the Engineering department
Kiểm tra các bản vẽ điện và tín hiệu điện. Đề xuất các phương án cải tiến tới bộ phận thiết kế.

- Participating at sea trials phase, during Damen Shipyard supply trips of ships to their client destination, solving issues and that may arise.
Tham gia vào quá trình thử biển, chạy bàn giao tàu cho các khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh có thể xảy ra
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Higher vocational education, Completed engineering course, naval architecture or specialty studies on electrical and automation, electronics, telecommunication, etc.
Tốt nghiệp đại học các ngành điện tàu thủy/ điện tự động/ điện tử viễn thông…

- Knowledge of Internet and computer technology, network systems is an advantage Knowledge of Microsoft office package and AutoCAD
Có kiến thức/ biết dùng máy tính, hệ thống mạng, các ứng dụng Microsoft, Autocad

- Sufficient spoken and written English skills
Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc

- Preferably 2 to 3 year experience in shipbuilding or relevant position in electrical and automation systems
Ưu tiên các ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành đóng tàu hoặc những vị trí công việc tương đương ngành điện tự động

- Sailing experience or working on ships as electrical engineer is also considered
Có kinh nghiệm đi tàu (sỹ quan điện,…) là một lợi thế

Job Locations

Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Damen Song Cam Shipyard is a production facility delivering various Damen ship types. Basic designs and main components are delivered to DSCS by Damen Shipyards Gorinchem. DSCS will provide the detailed engineering, and information for the supply chain and production.
Commissioning and Sea trials department is a part of the Production department of Damen Song Cam Shipyard. This department is responsible for the verification and start-up of ship systems to secure good operation of all installations on board.

Read full company information
Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
500-999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.