Electrical Design Engineer - Kỹ Sư Điện - Up to 40 Triệu Urgent job

Electrical Design Engineer - Kỹ Sư Điện - Up to 40 TriệuUrgent job

Up to $1600 553 views - Expires in 30 days

What We Can Offer

13th month & OTE (to be agreed)
Training to improve commercial skills
company cellphone & notebook

Job Description

What you will be doing:
 Make electrical schematic of our electric drives (60 up to 380V) in AutoCAD based on specifications of our clients from all over the world.
 Make the part list for the production department.
 Check with production whether the first produced units are in accordance with the specifications.
 Various support activities related to electrical engineering.
 Communicate with Engineering department in Poland and The Netherlands daily.

Bạn sẽ làm gì;
 Lập sơ đồ điện cho các ổ điện của chúng tôi (60 đến 380V) trong AutoCAD dựa trên thông số kỹ thuật của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.
 Lập danh sách bộ phận cho bộ phận sản xuất.
 Kiểm tra với quá trình sản xuất xem các đơn vị sản xuất đầu tiên có phù hợp với các thông số kỹ thuật hay không.
 Các hoạt động hỗ trợ khác nhau liên quan đến kỹ thuật điện.
 Giao tiếp với bộ phận Kỹ thuật ở Ba Lan và Hà Lan hàng ngày.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Who are we looking for;
 An Engineer with >2 years of experience in design engineering in similar industry
 Technical University degree or higher
 Able to work in MS Office, Autocad.
 Experience in making drawings / diagrams
 Someone who is able to work independent.
 Good English is mandatory for this position.
 Preferable experience in working for a foreign company.
 Location Hung Yen Pho Noi A

Chúng ta đang tìm kiếm"
 Kỹ sư có> 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật thiết kế trong ngành tương tự
 Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật trở lên
 Có thể làm việc trong MS Office, Autocad.
 Có kinh nghiệm làm bản vẽ / sơ đồ
 Người có khả năng làm việc độc lập.
 Tiếng Anh tốt là bắt buộc đối với vị trí này.
 Có kinh nghiệm làm việc cho công ty nước ngoài.
 Vị trí Hưng Yên Phố Nối A

* Quyền lợi:
- Du lịch hàng năm
- Xét tăng lương 1 năm/Lần
- Có xe đưa đón từ Hà Nội về công ty
- Thời gian làm việc : từ thứ 2-6
- Mức lương: lên đến 40tr/ tháng

Job Locations

Đường E3- KCN PHỐ NỐI A- xã Lạc Đạo- huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng yên
Hà Nội, Việt Nam

Hapam is an independent manufacturer of High Voltage Disconnectors and Earthing Switches for outdoor and indoor substations (voltage range 36kV – 800kV) and has supplied more than 200.000 disconnectors in over 100 countries worldwide. Hapam operates from modern and well equipped premises with factories in Netherlands (Headquarters), Poland and Vietnam. Hapam maintains a continuous policy of improving the disconnector design and factory processes. This makes Hapam one of the leading disconnector manufacturers in the world. More details can be found at www.hapam.com .

Read full company information
Road E3, Pho Noi A Industrial Zone, Lac Dao, Van Lam, Hung Yen (Hanoi area)
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)