Electrical Engineer

Thương lượng 1540 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Incentive bonus; ; Yearly Performance Bonus
Health care insurance
Shuttle bus is provided from HCMC

Mô Tả Công Việc

- Repair production equipment, plant equipment and related systems, particularly when concerned with electrical malfunctions

- Uses machine tools and hand tools working with a variety of metals and other materials, within prescribed tolerances as directed.

- Analyzes malfunctioning machines and systems (electronic, hydraulic, pneumatic, etc.), recommends correction action, and makes electrical or other type repairs, or modifications, as approval by supervision

- Maintains a working understanding of plant production processes, equipment, systems, and facilities in order to perform maintenance effectively, under general directions.

- Work in cooperation with engineering, technical, and production supervisory or outside of the company personnel when directed.

- Use past practices, basic data tables, hand brakes, and technical reference to determine electrical equipment, materials, size, and other working data for the approval by the supervisor

- Analyzes and repairs specialized equipment heavily dependent upon electronic controls, electromechanical mechanisms, and related components under general direction.

- Get required tools, equipment, and instruments; clean up and store as necessary.

----------------------------

- Sửa chữa thiết bị sản xuất, nhà máy và hệ thống liên quan, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề về điện.

- Sử dụng công cụ bằng tay hoặc máy móc với một loạt các kim loại và các nguyên vật liệu trong phạm vi dung sai quy định theo hướng dẫn

- Phân tích những máy móc và hệ thống (điện tử, thủy lực, khí nén, ...) bị hư hỏng và sửa chữa phải được sự cho phép của giám sát sản xuất.

- Duy trì sự hiểu biết trong quá trình sản xuất, hệ thống và trang thiết bị để thực hiện việc bảo trì một cách hiệu quả theo chỉ đạo chung.

- Hợp tác làm việc với kỹ thuật và giám sát sản xuất hoặc cá nhân bên ngoài công ty khi được hướng dẫn

- Sử dụng những bài tập, bảng dữ liệu cơ bản, và tham số kỹ thuật để xác định thiết bị điện, vật liệu kích thước hoặc các dữ liệu làm việc khác được chấp thuận bởi giám sát

- Phân tích và sửa chữa các thiết bị chuyên ngành phụ thuộc rất nhiều vào điều khiển, cơ chế, cơ điện, và các thành phần liên quan theo chỉ đạo chung

- Lưu giữ và làm sạch các thiết bị, dụng cụ cần thiết
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University/ College in Automatic, Industrial Electricity;

- Have knowledge about PLC (priority in Allen Bralley), Auto CAD;

- Communication in English;

- Ability in organization, collaboration and problem solving

Địa Điểm Làm Việc

Số 2 VSIPIIA, Đường số 18, KCN VSIPIIA, Tân Uyên, Bình Dương
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

We are TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited with 100% invested capital of US-Thailand Corporation. Our factory is located in VSIP II-A, Binh Duong Province. We produce aluminum can which is using for beverage industry.

We provide our staff with:
• Very attractive salaries that commensurate with work experience.
• Monthly incentive bonus & Yearly performance bonus
• Professional work environment.
• Transportation from HCM city to plant.
• Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations.
• Work Monday to Friday.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No.2 VSIP II-A, Street 18, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam
100-499 nhân viên
Ms. Vy
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)